12. říjen 2020 1674 dvomi

Krizová opatření od 12.10.2020

V reakci na usnesení vlády České republiky č. 997 (problematika školství), č. 994 (problematika činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů), č. 995 (problematika konání hromadných akcí a činnosti umělecké a sportovní), č. 996 (problematika dalších hromadných akcí včetně porad pracovních týmů) a č. 998 (problematika činnosti poskytovatelů zdravotních služeb), vyhlášených dne 8. 10. 2020, sděluji že s účinností od 12. 10. 2020 (problematika školství), resp. výjimečně s účinnosti od 9. 10. 2020 (u některých opatření) se uplatňují následující krizová opatření:

Základní informace – Studium
Zakazuje se osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole. Zakazuje se rovněž osobní přítomnosti účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Toto opatření je vydáno plošně pro všechny vysoké školy na území celé České republiky.

Zákaz se nevztahuje na osobní přítomnost studentů na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů. 

Akademické obřady - Promoce a imatrikulace
Ruší se všechny akademické obřady (promoce, imatrikulace) do 15. 11. 2020. 

Výkon pracovní činnosti
Osobní účast na pracovišti je nadále plně zachována.

Zakázány jsou hromadné akce konané v počtu vyšším než deset (10) osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet (20) osob ve vnějších prostorech, ovšem s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.

Současně platí, že se mohou konat kulturní a společenské akce a různá zasedání jen do deseti (10) osob ve vnitřním prostoru, ovšem s výjimkou schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudu a jiných veřejnoprávních osob nebo sobo zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí nepřevyšující sto (100) osob s tím, že mezi jednotlivými osobami musí být rozestup alespoň dva (2) metry a každá z osob má vyhrazené místo k sezení, na němž se převážně zdržuje. 

Menzy
Všechny gastroprovozy Kolejí a menz se uzavírají nejpozději ve 20.00 hod.

Vnitřní provozy menz a bufetů budou upraveny tak, aby u stolu seděly maximálně čtyři (4) osoby.

Mimo osob u jednoho stolu musí být zachováván rozestup 1,5 metru. 

Koleje
Provoz kolejí zůstává nadále zachován s požadavkem na důsledné dodržování všech hygienických opatření. 

Výcviková střediska
Výcviková střediska se uzavírají.

Sportovní centrum Hostivař
Sportovní centrum Hostivař se uzavírá.

Ruší se tak všechny aktivity, ať již profesionální či volnočasové. Uzavírají se všechna sportoviště, včetně bazénu, posilovny, sauny, fitness centra.

Sportování není s ohledem na uzavření budov a tím i šaten možné ani na vnějších sportovištích. 

Krizový štáb
Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční dne 12. 10. 2020 od 13.00 hod.

S odkazem na zasedání krizového štábu budou další informace doplněny v pondělí odpoledne, příp. v úterý během dopoledne.

S přátelským pozdravem,
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
V Praze dne 9. 10. 2020, 12.00 hod.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

Reg. Nr. UKLFP/177808/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu biofyziky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  09.04.2021 Reg. Nr. UKLFP/138376/2021 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Projektový pracovník - sekretariát

Projektový pracovník/cesekretář/ka Co bude Vaším úkolem? Administrativní zajištění projektů: [...]

7. květen 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém