26. říjen 2020 887 sim

Diplomy

  • Vyhotovení diplomů o získání specializované způsobilosti zajišťuje pověřená organizace (lékařská fakulta).
  • Diplomy podepisuje: předseda oborové atestační komise, zástupce příslušné pověřené organizace (děkan) a zástupce MZ, který diplom opatří otiskem úředního razítka MZ.
  • Diplomy jsou předány uchazečům prostřednictvím lékařské fakulty, která je vyhotovila.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém