26. říjen 2020 705 sim

Archivace dokumentace při AZ

  • Záznam o úspěšně i neúspěšně vykonané atestační zkoušce se i s číslem vydaného diplomu zanese do EZP
  • Po ukončení AZ a předání diplomů absolventům předá pověřená organizace (LF) v souladu s Veřejnoprávní smlouvou dokumentaci o atestační zkoušce (přihlášky, omluvy, protokoly, kopie diplomů) k archivaci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).
  • Kopii diplomu zasílá LF též fakultě, u níž je absolvent evidován.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém