12. listopad 2020 395 sou

4. 11. 2020 - Vyhlášení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

Vyhlášení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

Dne 4. 11. 2020 vyhlásil rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima opatřením rektora č. 46/2020 mimořádný stav na celé univerzitě, a to s účinností od 5. 11. 2020. Zároveň pan rektor tímto opatřením jmenoval ústřední krizový štáb UK. Vyhlášení mimořádného stavu znamená, že je možné postupovat podle čl. 66c až 66e Statutu Univerzity Karlovy.

Tedy zejména: všechny univerzitní a fakultní orgány a komise mohou jednat distančně nebo hlasovat per rollam; je možné zkrátit některé procesní lhůty; a všechny volby do akademických senátů mohou probíhat elektronicky. Mimořádný stav trvá do odvolání, nejdéle však 60 dní.

Všechna dosud přijatá opatření zůstávají v platnosti.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

Reg. Nr. UKLFP/177808/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu biofyziky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  09.04.2021 Reg. Nr. UKLFP/138376/2021 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Projektový pracovník - sekretariát

Projektový pracovník/cesekretář/ka Co bude Vaším úkolem? Administrativní zajištění projektů: [...]

7. květen 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém