12. listopad 2020 495 sou

Krizová opatření UK k 11. 11. 2020

Na základě výsledků jednání ústředního krizového štábu UK konaného dne 9. 11. 2020 sděluji následující:

Základní informace

Opatřením rektora č. 46/2020 byl s účinností od 5. listopadu 2020 vyhlášen na Univerzitě Karlově mimořádný stav. Na jeho základě byl jmenován ústřední krizový štáb se současnou povinností fakult a dalších součástí jmenovat kontaktní osobu pro jednání s ústředním krizovým štábem.

Každá fakulta nebo další součást má v této souvislosti povinnost jmenovat krizový štáb fakulty nebo další součásti (viz čl. 66b Statutu UK), a to vzhledem ke skutečnosti, že opatřením rektora č. 46/2020 byl vyhlášen mimořádný stav pro celou univerzitu. Předsedou krizového štábu by měl být děkan fakulty nebo ředitel součásti. Je samozřejmě možné pro tyto účely využít buď již ustavené krizové štáby, nebo orgány fakulty či další součásti, které pravidelně zasedají (kolegia děkana, vedení součásti apod.).

Studium

Vyhlášená opatření vlády zůstávají bez jakékoliv změny. Krizový štáb proto diskutoval možné predikce dalšího vývoje s ohledem na blížící se zkouškové období. Dílčí otázky a témata jsou pravidelně projednávána na poradách studijních proděkanů.

Podpora sociálně znevýhodněných studentů (příjemců sociálního stipendia) v době distanční výuky

Cílem UK je zajistit sociálně znevýhodněným studentům, kterým je přiznáno sociální stipendium, kvalitní přístup k online výuce i v době distanční výuky tak, aby byli schopni absolvovat tuto výuku a samostudium bez jakéhokoliv omezení. Této skupině studentů proto jsou na centrální úrovni k dispozici tyto služby:

  • Dlouhodobé zapůjčení technických pomůcek ke studiu (např. notebooku, diktafonu apod.)
  • Bezplatné sociálně-právní poradenství (přístupné i ostatním studentům, stejně jako psychologické a právní poradenství)
  • Poradenství a kontakty na nadace, které podporují ekonomicky znevýhodněné studentky a studenty
  • V přípravě je poskytnutí modemu se SIM kartou s 20 GB dat do dlouhodobé výpůjčky, kdy bude daným studentkám a studentům po dobu distanční výuky hrazen měsíční tarif.

Služby pro studenty se sociálním znevýhodněním zaštiťuje Centrum Carolina (UK Point).

Dobrovolnictví na UK

Stránka s nabídkou a poptávku dobrovolnické pomoci studentů a zaměstnanců UK je spuštěna. Link bude po aktuální dobu umístěn v karuselu na home page cuni.cz.

K pátku 6. 11. evidovalo Centrum Carolina na 1300 dobrovolníků z řad mediků, 180 mediků pak v pracovní povinnosti; 40 z řad studentů pedagogických oborů.

Odběrové místo UK

Od 9. 11. 2020 zahájilo provoz Odběrové místo pro Covid 19, které provozuje Univerzita Karlova ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí a s 1. Lékařskou fakultou UK, a to v Praze na Albertově (Studničkova 2030/1). Odběrové místo je v provozu od pondělí do pátku od 9.00 hod. do 16.00 hod. Dočasně jsou možné odběry jen pro samoplátce, očekává se, že v budoucnu bude možné provádět i odběry na základě e-žádanek. Pro studenty a zaměstnance UK je cena za odběr zvýhodněna. Více informací je dostupných na: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=11162&locale=cz

Krizový štáb

Další zasedání ústředního krizového štábu UK se uskuteční v pondělí 23. 11. 2020 od 11.00 hod., pokud nebude s ohledem na vývoj situace zasedání ústředního krizového štábu UK svoláno dříve.

S přátelským pozdravem

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

V Praze dne 11. 11. 2020, 15.00 hod.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

Reg. Nr. UKLFP/177808/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu biofyziky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  09.04.2021 Reg. Nr. UKLFP/138376/2021 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Projektový pracovník - sekretariát

Projektový pracovník/cesekretář/ka Co bude Vaším úkolem? Administrativní zajištění projektů: [...]

7. květen 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém