1. prosinec 2020 445 sim

Ukončení základního kmene bez zkoušky – vystavení certifikátu

Bez kmenové zkoušky mohou vzdělávání v základním kmeni ukončit pouze lékaři zařazení do specializačního vzdělávání do 30.06.2017.

Po splnění veškerých požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem pro ukončení vzdělávání v základním kmeni si lékař podá žádost o vystavení certifikátu o absolvování základního kmene u lékařské fakulty, u níž je zařazen do specializačního vzdělávání. Lékařská fakulta jako pověřená organizace po posouzení žádosti vystaví certifikát, zajistí podpis děkana LF a zástupce MZČR a zašle jej žadateli doporučeně poštou na kontaktní adresu uvedenou v žádosti.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém