13. leden 2021 3076 dvomi

Den otevřených dveří LF UK v Plzni

Každým rokem zveme uchazeče o studium, aby si přišli prohlédnout fakultu a získali podrobné informace o studiu a přijímacím řízení. Letos nám to situace neumožnila, připravili jsme proto Den otevřených dveří online. Zde se můžete podívat na jeho záznam, případně zde najdete odkazy na videa a prezentace o fakultě, které na něm zazněly. Nabízíme také odpovědi na časté dotazy ohledně přijímacího řízení. 

Odkazy:

Přestavení fakulty s děkanem prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., a medikem z 5. ročníku Martinem Polívkou. 

Jak se studuje na Lékařské fakultě v Plzni – přednáška proděkana pro studium prof. MUDr. Jiřího Ferdy, Ph.D. o prostupu studiem od jeho základů až ke klinické medicíně. Struktura studia, jeho cíle a návaznosti. 

Přijímací řízení krok za krokem – vedoucí studijního oddělení Mgr. Martina Buriánková. 

Záznam virtuální 3D prohlídky prostor fakulty s komentářem od současných studentů. Online model si můžete prohlédnout a projít sami zde.

Případně se na fakultu podívejte ve videu s investigativním novinářem Jankem Rubešem (#honestguide) 

Představení studentských spolků, které na fakultě působí: Medicus Pilsensis (propojovací, kulturně-sportovní, zájmový i vzdělávací spolek), Life Saving Support (spolek pro zájemce o urgentní medicínu), Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR).

Spolky můžete oslovit přímo na jejich profilech na Facebooku: již zmínění @MedicusPilsensis, @life.saving.support, @ssscr, dále @IFMSACZPlzen (výměnné klinické i výzkumné stáže pro studenty, osvětová činnost), @MedicivAkci (pořádání kreativních párty s charitativním podtextem, každoroční Zahradní slavnost jako rozlučka a absolventy), @AkademiciPlzen (hokejový tým), @Vysokoskolskespolecenstvihora (společenství křesťanských vysokoškoláků).

Co vás často zajímá: Přijímací zkoušky se konají 17. 6. 2021. Skládají se z písemného testu z fyziky, chemie a biologie. Test obsahuje z každého předmětu 25 otázek. Správná je vždy jen jedna odpověď a je za ni 1 bod. Při nesprávné odpovědi se body neodečítají. Fakulta nepřihlíží k výsledkům ze střední školy, ani nevyužívá bonifikace za středoškolskou odbornou činnost nebo olympiády. 

Vybrané dotazy ze Dne otevřených dveří:

Jak je to s ubytováním v době přijímacího řízení?
Je zde možno využít kapacitu kolejí. Informace je možné získat na www.kam.cuni.cz 

Do kdy přijímá vaše fakulta přihlášky?
Elektronickou přihlášku lze podat do konce února – 28. 2. 2021. 

Je možné podat přihlášku na oba studijní programy?
Ano, samozřejmě. Na každý studijní program se podává přihláška zvlášť se zaplacením poplatku spojeného s úkony přijímacího řízení. 

Pokud si podávám přihlášku na oba programy, budu psát dva testy nebo se mi jeden test započítává na oba programy?
V případě přihlášek na oba programy píšete pouze jeden test, výsledky budou započítány na oba programy. 

Je třeba k přihlášce ke studiu doložit zdravotní prohlídku a maturitní vysvědčení?
Ověřená kopie maturitního vysvědčení se dokládá až v případě přijetí uchazeče ke studiu při zápisu do 1.ročníku. Zdravotní prohlídka se odevzdává v průběhu studia 1. ročníku. 

Detailní informace k přijímačkám najdete zde.
V současnosti je ještě možné se přihlásit některé na přípravné kurzy k přijímačkám.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

Reg. Nr. UKLFP/177808/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu biofyziky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  09.04.2021 Reg. Nr. UKLFP/138376/2021 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Projektový pracovník - sekretariát

Projektový pracovník/cesekretář/ka Co bude Vaším úkolem? Administrativní zajištění projektů: [...]

7. květen 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém