8. únor 2021 769 sim

Praxe během Ph.D. studia/Praxe mimo ČR

Žádost o započtení odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání absolvovaného v rámci doktorského studijního programu

Žádost o započtení odborné praxe nebo její časti absolvované v zahraničí

O započtení odborné praxe absolvované v doktorském studijním programu nebo v zahraničí rozhoduje pouze MZČR.

Lékař vyplní žádost v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace EZP a poté vytiskne, podepíše, opatří kolkem a včetně příloh zašle na adresu MZČR.

Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení MZČR. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, po 80 dnech je z aplikace automaticky odstraněna.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém