8. únor 2021 446 dvomi

Mimořádný stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní a.s.

Studentů 2. a 3. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra a studentů 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař 

Výše a podmínky stipendií 

1. všeobecná sestra stipendium 150 000,00 Kč
student 3. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo
vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra
+
závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 2 let 

2. lékař stipendium 225 000,00 Kč
student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař
+
závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 3 let, v jednom s následujících oboru dle zdravotnického zařízení

urologické oddělení
(Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Most)

otorinolaryngologické oddělení
(Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín a Nemocnice Most)

neurologické oddělení
(Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice a Nemocnice Most)

radiodiagnostiké oddělení
(Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice a Nemocnice Most)

chirurgické oddělení
(Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice a Nemocnice Most)

sportovní medicína
(Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)

psychiatrické oddělení
(Nemocnice Most) 

3. lékař stipendium 250 000,00 Kč
student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař
+
závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 3 let, v oboru na interním oddělení jednoho ze zdravotnických zařízení Krajské zdravotní, a.s. (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice, Nemocnice Litoměřice a Nemocnice Most) 

4. všeobecná sestra stipendium 100 000,00 Kč
student 2. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra
+
závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 2 let 

5. lékař stipendium 100 000,00 Kč
student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař
+
závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 2 let, v jednom s následujících oboru dle zdravotnického zařízení

Nemocnice Děčín
(Rehabilitační oddělení, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Dětské a dorostové oddělení)

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
(Klinika úrazové chirurgie, Kardiologická klinika, Nefrologicko-dialyzační oddělení,
Psychiatrické oddělení, Onkologické oddělení, Plicní oddělení, Patologické oddělení)

Nemocnice Teplice
(Ortopedické oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení)

Nemocnice Most
(Plicní oddělení, Anesteziologicko-resuscitační oddělení,
Dětské a dorostové oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení)

Nemocnice Chomutov
(Ortopedické oddělení, Onkologické oddělení, Oddělení nukleární medicíny,
Hematologicko-transfuzní oddělení, Anesteziologicko-resuscitační oddělení,
Dětské a dorostové oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení) 

Rozsah poskytovaných stipendií je pro jednotlivé obory předběžně stanoven a současně i tímto rozsahem omezen, a proto žadatelé v žádosti o stipendium uvedenou vícero oborů (oddělení včetně zdravotnického zařízení) dle priority. V případě naplnění finančního krytí stipendií bude přistoupeno k posuzování žádostí dle data jejich doručení. 

Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem. Na zařazení do stipendijního programu není právní nárok.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Ústavu sport. medicíny

V Plzni dne 21.09.2021 Č.j.: UKLFP/379837/2021   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

23. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém