15. únor 2021 2276 cer

Erasmus+ studijní pobyty 2021/2022 - výběrové řízení

Jak se přihlásit?

1) Každý uchazeč se může registrovat (založit přihlášku) až na tři různé destinace. Při výběru destinace by se měl uchazeč orientovat podle kurikula. Také může vyhledat zkušenosti předešlých studentů v databázi: http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

Založení přihlášky probíhá prostřednictví, on-line aplikace

https://is.cuni.cz/webapps/

Lhůta pro podání přihlášky:

Webová aplikace pro založení přihlášek na studijní pobyty programu Erasmus+ ZS a LS 2021/2022 je otevřena od 15. 2. 2021 do 22. 3. 2021!

2) 

Zároveň je třeba doručit na zahraniční oddělení v listinné podobě:

- výpis studijních výsledků vydaný studijním oddělení v anglickém jazyce

 - potvrzení o znalosti cizího jazyka vydaný Ústavem jazyků LF UK v Plzni (v případě absolvování kurzu cizího jazyka na ÚJ) nebo mezinárodně uznaný certifikát (TOEFL, FCE, Sprachdiplom atd.)

- strukturovaný životopis v anglickém jazyce / nebo jazyce výuky na zahraniční univerzitě

- motivační dopise v anglickém jazyce/ nebo jazyce výuky na zahraniční univerzitě

Lhůta pro doručení listinných příloh: 22. 3. 2021

Kde můžete studovat?

University/

Country/

Language   of instruction

 Basic   information for student

Catalogue   of courses

Friedrich   Schiller University of Jena

Germany

German   language (min. úroveň B2)

Medicine

https://www.uni-jena.de/en/guest+studies.html  

http://www.studiendekanat.uniklinikum-jena.de/studiendekanat/medizin/infos+_+download/downloads.html

  

University   of Lübeck Faculty of Medicine

Germany

German   language

Medicine

 http://www.uni-luebeck.de/en/studium/international-office/incoming.html

 https://www.uni-luebeck.de/fileadmin/uzl_international/dokumente/aus_dem_Ausland/Course_Guide_2020_051120.pdf

 

Univesität   Regensburg

Germany

German   language(min. úroveň B2)

Medicine/   Dentistry

http://www.uni-regensburg.de/ur-international/index.html

http://www.uni-regensburg.de/ur-international/exchange-students/download/index.html

http://www.uni-regensburg.de/ur-international/index.html

 

 

Heidelberg University
Mannheim Faculty

Germany

German language (min. úroveň B2)

Medicine

https://www.uni-heidelberg.de/en/study/international-studies/studying-heidelberg

https://www.umm.uni-heidelberg.de/medical-faculty-mannheim/home/

Medical   University of Vienna

Austria

German   language
  (min. úroveň B1)

Medicine

https://www.meduniwien.ac.at/web/internationales/student-staff-exchange/

fitting for 5th year of studies

 

University   of Franche-Comté

France

French   language

Medicine

 http://www.univ-fcomte.fr/les-programmes-dechanges-internationaux-mobilite-entrante/venir-avec-erasmus#.XGqCRWeWx9M    

http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr/download/ufr-smp/document/etudiants-etrangers/manuel-des-relations-internationales-1.pdf 

 

University   of Strasbourg

France

French   language(min. úroveň B1)

Medicine

 http://www.unistra.fr/index.php?id=18506 

 http://med.unistra.fr/fre/International/Echanges-internationaux-Accueil-Erasmus

Universidade   de Lisboa

Portugal

Portuguese   language(min. úroveň B1)

Medicine

 https://www.ulisboa.pt/en/inicio/mobility/international-mobility/erasmus/

 http://www.medicina.ulisboa.pt/menu-topo/mobilidade/erasmus/estudantes-estrangeirosincoming/

 

University   of Coimbra

Portugal

Portuguese   language

Medicine

http://www.uc.pt/en/driic

http://www.uc.pt/en/driic/mobilidade/in/

 

Universidade   do Porto

Portugal

Portuguese   language 

Medicine

https://sigarra.up.pt/up/en/web_base.gera_pagina?p_pagina=122272

http://sigarra.up.pt/fmup/en/cur_geral.cur_inicio

 

 

Universidade   Nova de Lisboa

Portugal

Portuguese   language (min. úroveň A2)

Medicine

http://www.fcm.unl.pt/main/index.php?option=com_content&view=article&id=256&Itemid=405&lang=en

  

Universidad   CEU Cardenal Herrera

Spain

Spanish/English   Language (min. úroveň B1)

Medicine/Dentistry

https://www.uchceu.es/en/services/international-relations/erasmus-students

https://www.uchceu.es

Medicine   programme (60% English, 40% Spanish)

Dentistry   program (English)

 

Miguel   Hernandez  University of Elche, Faculty of Medicine

Spain

Spanish   language (min. úroveň B2)

Medicine

http://internacional.umh.es/incoming

http://internacional.umh.es/courses-catalogue/

 

CEU San Pablo University

Spain

Spanish/English

Medicine/Dentistry

https://www.uspceu.com/alumnos/movilidad-internacional/index

Medicine - Spanish

Dentistry - English

University of Granada

Spain

Spanish

Medicine

http://internacional.ugr.es/ 

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/procedimientosolicitudonlineerasmus

Aristotle   University of Thessaloniki Faculty of Medicine

Greece

Greek/English   language

Medicine

http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=en

http://qa.auth.gr/en/studyguide/

 

Universita´degli   Studi di Genova

Italy

Italian/   English Language

Medicine

http://www.unige.it/relint/

http://www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/erasmus/english

 

clinical   courses in English: Gastroenterology (first semester), Rheumatology,   Endocrinology, Emergency Medicine, Nephrology and Cardiology (second   semester)

 

Universitá   degli Studi di Napoli Federico II.

Italy

Italian/English   language

Medicine

www.unina.it

 

http://www.unina.it/unina-international/student-mobility/erasmus 

 

http://www.medicina.unina.it/medicina/index.html

University   of Sassari

Italy

Italian   (English language)

Medicine/Dentistry

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/internazionale/studenti-incoming

https://en.uniss.it/ugov/degree/5710

https://en.uniss.it/ugov/degree/5633

All   subjects are offered in Italian (we recommend a B1 level of knowledge of the   Italian or the English language). A large majority of lecturers will offer   assistance and materials in English. Italian Language courses are provided   for Incoming Students.

 

University   of Antwerp

Belgie

English   language (min. úroveň B2)

Medicine

 

https://www.uantwerpen.be/en/education/international/international-students/exchange-students/admission/

 

Rīga   Stradiņš University

Lotyšsko

English   language

Medicine/Dentistry

http://www.rsu.lv/eng/study-here/exchange-students

  

Vilniaus   Universitetas

Litva

English   language (min. úroveň B1)

Medicine/Dentistry

 

http://www.vu.lt/

http://www.vu.lt/en/studies/exchange-students

  

Lithuanian   University of Health Sciences

Litva

English   language (min. úroveň B1)

Medicine/Dentistry

http://www.lsmuni.lt/en/study-at-lsmu/exchange-studies/erasmus-for-incoming/

University   of Eastern Finlandia

Finsko

English   language

Dentistry

 http://www.uef.fi/en/web/admissions/exchange-students

 

Umea   University

Sweden

English   language

Medicine

 

 https://www.umu.se/en/education/exchange-students

 http://www.medfak.umu.se/english/education/

University   of Debrecen

Hungary

English   language (min. úroveň B2)

Medicine/Dentistry

http://mobi.unideb.hu/en/for_incoming_students

 

Medical   University of Silesia

Poland

English   language

Medicine

http://kariera.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=120

 

University   of Zielona Góra

Poland

Polish (English)   language

Medicine/Dentistry

http://www.erasmus.uz.zgora.pl/home-page/

 

Istanbul   Üniversitesi

Turkey

Turkish/English   language

Medicine

http://erasmus.istanbul.edu.tr/en/

Studijní plán

Studijní plán není třeba pro podání žádosti vyplnit. Nicméně se velmi doporučuje začít nad studjním plánem přemýšlet již v průběhu podání žádosti. Studijní plán v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který student studuje na LFP UK. Uznány mohou být pouze předměty, které mají uznatelný ekvivalent v rámci studijního programu na LFP UK, minimální počet kreditů za předměty na LFP UK je 15. Studijní plán se může skládat z předmětů povinných, povinně volitelných nebo volitelných a kombinace různých ročníků. V případě, že absolvovaný předmět v zahraničí nemá konkrétní ekvivalent v rámci akreditovaného studijního programu, je možné jej uznat jako předmět volitelný

Student, který bude vybrán na studijní pobyt Erasmus+ pak doplní předměty, které si zvolil pro studium v zahraničí, a vypíše je do studijního plánu ve webové aplikaci. Vytištěný studijní plán má podobu Protokolu o studijním plánu v zahraničí. Schválením kompatibility jednotlivých předmětů (v kategoriích povinný, povinně volitelný nebo volitelný předmět) je pověřen proděkan pro studijní záležitosti.

Schválené předměty v rámci Protokolu o studijním plánu v zahraničí budou uvedeny ve studijním plánu (Learning agreement), který je součástí přihlášky do zahraničí (Application form). Tyto předměty zároveň představují minimální požadavky nutné pro splnění zvoleného programu studia (studijního plánu) na přijímající instituci.

Vyplnění studijního plánu pro přihlášku do zahraničí nemusí představovat konečnou verzi a bude jej možné změnit po začátku pobytu v zahraničí. Až konečná verze Protokolu o studijním plánu se musí shodovat s předměty, jež student absolvuje v zahraničí a které mu budou potvrzeny partnerskou institucí na Transkriptu studijních výsledků.

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Ústavu sport. medicíny

V Plzni dne 21.09.2021 Č.j.: UKLFP/379837/2021   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

23. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém