22. únor 2021 532 hor

Výzvy grantových soutěží GA ČR pro rok 2022

V souvislosti se šířením pandemie COVID-19 na území České republiky a zavedením nových vládních opatření předsednictvo GA ČR rozhodlo o prodloužení lhůty pro podávání návrhů projektů již vyhlášených soutěží.

Soutěžní lhůta trvá do 22. dubna, vyhlášení výsledků proběhne v prosinci letošního roku.

Fakultní termín se nemění.

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů:

1)      standardních projektů – vyhlášení, zadávací dokumentace a další informace jsou k dispozici zde

2)      projektů JUNIOR STAR - vyhlášení, zadávací dokumentace a další informace jsou k dispozici zde

3)      POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP - vyhlášení, zadávací dokumentace a další informace zde

4)      mezinárodní projekty - návrhy projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce).

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce:

  • Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST)
  • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
  • São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)

Zapojené agentury na principu Lead Agency (LA)

  • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
  • Německo – German Research Foundation (DFG)
  • Polsko – National Science Centre (NCN)
  • Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS)
  • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
  • Lucembursko – National Research Fund (FNR)

Více informací k LA projektům:

GA ČR v roli Lead Agency

GA ČR v roli v roli partnerské organizace

Důležité termíny:

7. 3. 2021 - zaslání Žádosti o podání projektu na adresu pgc@lfp.cuni.cz (viz Postup pro podání projektů)

28. 3. 2021 - Fakultní termín pro zaslání kompletních podkladů ke kontrole

22. 4. 2021 - Odeslání finálního návrhu na GA ČR 

V případě, že je GA ČR partnerskou organizací, je deadline určený termínem stanoveným zahraničními agenturami. Pravidlem je, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od oficiálního deadlinu partnerské agentury. V případě, že agentury mají celoroční výzvu, platí, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od podání k partnerské agentuře.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém