17. březen 2021 322 hor

Primus UK

Soutěž Primus je určená pro mladé perspektivní vědce, zejména pro ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na ní dosud nepůsobili. Cílem programu je podpořit špičkové pracovníky při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří a zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC).

Předkladatelé návrhů, kteří budou v soutěži úspěšní, vytvoří na Univerzitě Karlově vlastní laboratoře/vědecké směry, by měli být schopni podat do ukončení řešení projektu Primus žádost o ERC grant.

 

Návrh projektu je do soutěže podáván rektorátu UK prostřednictvím elektronické databáze

do tří oblastí:

  • HUM – humanitní a společenské vědy
  • SCI – přírodní vědy, matematika a informatika
  • MED – lékařské vědy a biomedicína

 

Hlavní řešitel projektu je akademický, vědecký nebo výzkumný pracovník v době podání projektu max. 8 let od udělení Ph.D./Th.D., který absolvoval zahraniční stáž v rozsahu minimálně 6 měsíců.

Univerzita podporuje projekt stejnou částkou, ke které se zaváže podporující fakulta / VŠ ústav. Univerzitní podpora je maximálně do výše 1,5 mil.

Doba řešení projektu jsou nanejvýš 4 roky.

Více informací na stránkách  https://cuni.cz/UK-7545.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém