24. březen 2021 329 hor

Nové výzvy Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje

1)

druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) podprogramu 1 Společné výzkumné projekty

Téma: umělá inteligence jako prostředek zvyšování schopností bezpečnostních sborů k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů

Cílem Podprogramu 1 je zajistit koordinovanou dlouhodobou výzkumnou podporu schopností bezpečnostního systému. Toto zacílení zahrnuje následující tři dílčí cíle:

 • integrovat relevantní výzkumné aktivity v zájmových oblastech napříč výzkumnou komunitou,
 • vytvářet a efektivně šířit znalosti a dovednosti k posilování schopností bezpečnostního systému,
 • prohlubovat znalostní základnu v relevantních oblastech zájmu.

Podpořené projekty musí splňovat všechny výše uvedené cíle zároveň.

Návrh projektu musí být podán minimálně dvěma úzce spolupracujícími výzkumnými organizacemi.

V projektu musí být zainteresován minimálně jeden aplikační garant.

Intenzita podpory možná až ve výši 100 %.

Návrhy projektů je možné podávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému ISTA na adrese https://ista.tacr.cz/

Více informací o podmínkách soutěže najdete na stránkách MV ČR.

Důležité termíny:

6. dubna 2021 - zaslání Žádosti o podání projektu na adresu pgc@lfp.cuni.cz (viz Postup pro podání projektů)

25. dubna 2021 – fakultní termín pro předložení návrhu projektu ke kontrole

3. května 2021 v 16:30:00 – odeslání finálního návrhu projektu prostřednictvím ISTA (zaslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu do 23:59:59)

2)

první veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)

Posláním Programu SECTECH je podpořit vývojové, testovací a evaluační aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu s charakteristickými potřebami bezpečnostního systému.

Do této veřejné soutěže lze podávat pouze návrhy projektů, které mají dle definice charakter experimentálního vývoje. V projektu musí být zainteresována minimálně jedna testovací autorita (potencionální uživatelská organizace).

Výzkumné organizace se mohou do Programu SECTECH hlásit pouze ve spolupráci s podnikovým partnerem, přičemž se za podnikového partnera považují i firmy typu spin-off v plném vlastnictví výzkumných organizací.

Za přípustné se považují návrhy projektů v oborech:

 • Umělá inteligence;
 • Robotika;
 • Kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT;
 • Pokročilé materiály;
 • Nanotechnologie;
 • Mikroelektronika a nanoelektronika;
 • Lasery, sensory a fotonika;
 • Přístrojová technika;
 • Kosmické technologie;
 • Chemie;
 • Ostatní obory pouze pro přímo definované potřeby bezpečnostních a záchranných sborů

Maximální intenzita podpory projektu je stanovena na 70 % uznatelných nákladů. Maximální výše podpory nehledě na limity intenzity pro jednotlivé zapojené subjekty činí 40 000 tis. Kč na celou délku projektu.

Více informací o podmínkách soutěže najdete na stránkách MV ČR.

Důležité termíny:

6. dubna 2021 - zaslání Žádosti o podání projektu na adresu pgc@lfp.cuni.cz (viz Postup pro podání projektů)

25. dubna 2021 – fakultní termín pro předložení návrhu projektu ke kontrole

6. května 2021 v 16:30:00 – odeslání finálního návrhu projektu prostřednictvím ISTA (zaslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu do 23:59:59)

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém