24. březen 2021 340 hor

Veřejná soutěž Programu Země

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2022..

Program je rozdělen do dvou podprogramů:

-       Podprogram I – Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií

-       Podprogram II – Podpora státní politiky v agrárním sektoru.

Termín zahájení řešení projektů je nejdříve 1. 1. 2022, nejpozději 31. 3. 2022.

Minimální délka řešení projektů jsou 2 roky.

Maximální délka projektu se mění v závislosti na zvoleném podprogramu:

-       Podprogram I - maximální délka řešení projektu 4 roky

-       Podprogram II - maximální délka řešení 3 roky.

Návrhy projektů je možné podávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému ISTA na adrese https://ista.tacr.cz/

Více informací o soutěži najdete zde

Důležité termíny:

6. dubna 2021 - zaslání Žádosti o podání projektu na adresu pgc@lfp.cuni.cz (viz Postup pro podání projektů)

25. dubna 2021 – fakultní termín pro předložení návrhu projektu ke kontrole

5. května 2021 v 16:30:00 – odeslání finálního návrhu projektu prostřednictvím ISTA (zaslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu do 23:59:59)

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém