25. březen 2021 360 hor

Nové výzvy TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) oznamuje, že je možné podávat návrhy projektů do těchto výzev:

1)

Mezinárodní výzvy QuantERA II Call 2021 v rámci ERA-NET Cofundu QuantERA II. Výzva je zaměřena na podporu projektů v oblasti kvantových technologií. Termín pro příjem zkrácené verze návrhu projektu (tzv. pre-proposal) je 13. května 2020, 17:00 SEČ.

Podmínky pro českého uchazeče v této výzvě vycházejí z programu EPSILON, ze kterého budou následně úspěšní čeští uchazeči financováni.

Témata výzvy:

 1. Quantum Phenomena and Resources (QPR)
 2. Applied Quantum Science (AQS)

Od mezinárodních projektových konsorcií se očekává, že budou své výzkumné aktivity směřovat na alespoň jednu z následujících oblastí:

 • Quantum communication,
 • Quantum simulation,
 • Quantum computation,
 • Quantum information science,
 • Quantum metrology sensing and imaging.

Více informací pro české uchazeče najdete v příručce Vše o QuantERA II Call 2021

 

2)

Mezinárodní výzva M-ERA.NET 3 Call 2021 pro projekty zaměřené na materiálový výzkum a inovace. Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) je možné podávat do 15. 6. 2021, 12:00 SEČ.

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu EPSILON (podprogramu 2) a celková alokace TA ČR na výzvu je 2 000 000 EUR s maximální výši na projekt 350 000 EUR.

Témata výzvy (v originálním znění):

 1. Modeling for materials engineering, processing, properties and durability
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance composites
 4. Functional materials
 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications (TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
 6. Materials for additive manufacturing

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi nezávislými subjekty z nejméně dvou zemí zapojených do výzvy. Standardní velikost konsorcia je tři až šest partnerů.

Bližší informace pro české uchazeče najdete v příručce Vše o M-ERA.NET 3 Call 2021.

O záměru zapojit se do obou výzev informujte Projektové a investiční oddělení do 6. 4. 2021 prostřednictvím Žádostí o podání projektu (viz Postup pro podání projektů).

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém