30. březen 2021 371 cer

Výzva CENTRAL Workshops 2021

Strategické uskupení CENTRAL - Univerzita Karlova, Humboldtova Univerzita v Berlíně, Univerzita Vídeň, Univerzita Varšava a ELTE Univerzita v Budapešti – podporuje multilaterální spolupráci primárně v oblasti výuky, výzkumu a podpory mladých vědců.


Jedná se o nabídku až 8 workshopů mladých vědeckých skupin s minimální účastí tří členských univerzit. Cílem je podpořit stávající spolupráci, iniciovat nové společné projekty a zapojit mladé výzkumníky. Více na https://central-network.eu/opportunities/joint-workshops/


Další podmínky přihlášek shrnujeme níže a v příloze.
Typ aktivity: až 2 (dvou až třídenní) workshopy pro týmy z min. tří členských univerzit
Složení týmu: 2 – 4 účastníci, vedoucí týmu: senior researcher (min. post-doktorand s pětiletou zkušeností) a min. jeden PhD student
Finanční dotace: cestovné a pobytové náklady hradí vysílající univerzita, catering a pronájem prostor přijímající univerzita
Termín pro podání přihlášek: 13. 5. 2021 (23:59 CET)
Kontaktní osoba: Barbora.Bednarikova@ruk.cuni.cz, Jaromir.Soukup@ruk.cuni.cz

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ klinika Pneumologie - školský zástupce

V Plzni dne 08.10.2021 UKLFP/434015/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

8. říjen 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Odborný asistent Chirurgické kliniky

Č.j.: UKLFP/356370/2021-7     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 14. září 2021 [...]

8. říjen 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém