8. duben 2021 353 hor

Studenti proti pandemii

Cílem výzvy je podpořit studentské projekty zaměřené na zmírnění dopadů pandemie onemocnění COVID-19. Je určena pro studenty, studentské týmy a studentské organizace a spolky Univerzity Karlovy.

Žadatel o podporu může:

● předložit maximálně jeden návrh projektu

● žádat až do výše 100 % celkových nákladů projektu

● žádat max. o 250 000 Kč

Účelem podpory jsou projekty a činnosti studentů Univerzity Karlovy souvisejících s jejich univerzitním studiem, a to v oblastech:

● souvisejících s onemocněním COVID-19, a to zejména pro studenty, kteří byli epidemií zvláště znevýhodněni;

● spadajících do tzv. třetí role univerzity a zároveň v těchto oblastech souvisejích s dopady onemocnění COVID-19.

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY:

Náklady uvedené v rozpočtu projektu musí bezprostředně souviset s realizací projektu. Způsobilými náklady jsou materiální náklady neinvestiční povahy, náklady na služby, cestovné, ve výjimečných a řádně odůvodněných případech i osobní náklady zcela nezbytné pro realizaci projektu. Maximální výše grantu na jeden návrh projektu z prostředků vyčleněných v rámci SPP činí 250 000 Kč. Žadatel může žádat až do výše 100 % celkových nákladů projektu, nejvýše však o 250 000 Kč.

 

Důležité termíny:

Termín Žádosti o podání projektu: 15.5.2021

Termín pro odeslání návrhu projektu: 6. 6. 2021

Termín nejzazšího ukončení  projektu: 30. 12. 2021

 

Kompletní informace k výzvě najdete na tomto odkazu.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém