16. duben 2021 644 cer

Meziuniverzitní dohody - výběrové řízení na pobyty LS 2021/2022

Odbor zahraničních vztahů RUK vyhlašuje výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci
meziuniverzitních dohod v letním semestru akademického roku 2021/2022.

K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty
v anglickém jazyce:
 životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)
 motivační dopis
 konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)
 doporučující dopis z katedry
 aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ
 celkový studijní průměr za celé studium na VŠ
 doklad o jazykové způsobilosti
 studenti doktorského studijního programu přiloží navíc ještě příslib přijetí
od akademického pracovníka partnerské univerzity

Příjem přihlášek studentů prostřednictvím online aplikace:
do 10. května 2021 včetně

Online aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/ 

Podrobnější informace k výběrovému řízení včetně manuálu k online aplikaci a kritérií
pro hodnocení prorektorem pro zahraniční vztahy a mobilitu se nacházejí na webových
stránkách https://cuni.cz/uk-37.html. Podmínky přijímacího řízení a studia na zahraniční
univerzitě si studenti vyhledají na internetových stránkách příslušné univerzity.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu biofyziky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  09.04.2021 Reg. Nr. UKLFP/138376/2021 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Projektový pracovník - sekretariát

Projektový pracovník/cesekretář/ka Co bude Vaším úkolem? Administrativní zajištění projektů: [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent/ Odborný asistent Ústavu biologie

UKLFP/ 49269/2021-7 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 16. 4. 2021 se uskutečnilo [...]

4. květen 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém