16. duben 2021 786 cer

Meziuniverzitní dohody - výběrové řízení na pobyty LS 2021/2022

Odbor zahraničních vztahů RUK vyhlašuje výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci
meziuniverzitních dohod v letním semestru akademického roku 2021/2022.

K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty
v anglickém jazyce:
 životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)
 motivační dopis
 konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)
 doporučující dopis z katedry
 aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ
 celkový studijní průměr za celé studium na VŠ
 doklad o jazykové způsobilosti
 studenti doktorského studijního programu přiloží navíc ještě příslib přijetí
od akademického pracovníka partnerské univerzity

Příjem přihlášek studentů prostřednictvím online aplikace:
do 10. května 2021 včetně

Online aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/ 

Podrobnější informace k výběrovému řízení včetně manuálu k online aplikaci a kritérií
pro hodnocení prorektorem pro zahraniční vztahy a mobilitu se nacházejí na webových
stránkách https://cuni.cz/uk-37.html. Podmínky přijímacího řízení a studia na zahraniční
univerzitě si studenti vyhledají na internetových stránkách příslušné univerzity.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Ústavu sport. medicíny

V Plzni dne 21.09.2021 Č.j.: UKLFP/379837/2021   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

23. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém