5. květen 2021 368 dvomi

Neznámé hlasy ze Středozemě

Soutěž esejí na téma náboženství a kultura ve střední a východní Evropě. 

Papežská univerzita sv. Tomáše Akvinského (Řím) ve spolupráci s  Univerzitou Karlovou, Teologickou kolejí Sapientia (Budapešť) a Univerzitou kardinála Stefana Wyszyńského (Varšava) pořádají soutěž esejí pro země střední a východní Evropy. Práce musí být v anglickém jazyce. Tématem je náboženství v regionu střední a východní Evropy. 

Práce musí být zaslány organizátorům prostřednictvím webové stránky soutěže do 18. července 2021. Soutěžní eseje budou hodnoceny nezávislou, odbornou komisí složenou ze zástupců pořádajících institucí. Vítězné práce na prvních 3 místech obdrží peněžité ceny a spolu s dalšími vybranými texty budou publikovány v nakladatelství Angelicum University Press. 

Více informací je možné získat na https://www.strangevoices.org. 

KONTAKT: 

František Štěch
<stechf@etf.cuni.cz>

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Ústavu sport. medicíny

V Plzni dne 21.09.2021 Č.j.: UKLFP/379837/2021   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

23. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém