18. květen 2021 303 hor

4. kolo interní soutěže GAMA 2 na UK

Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil ke dni 17. 5. 2021 čtvrté kolo interního výběrového řízení projektu Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově 2 (TP01010040).

Program GAMA 2 TAČR je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Podpora není určena na základní výzkum.

Podpora je určena zaměstnancům a studentům z pracovišť UK pro projekty na ověření výsledků výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu a na přípravu jejich následného komerčního využití.

Výše podpory je doporučena v rozsahu 200 – 800 tis. Kč/dílčí projekt (max. výše podpory není omezena)

Doporučená doba realizace nejdéle do 12/2022

Způsobilé náklady: osobní náklady (max. 40%), náklady na subdodávky (max. 20%), ostatní náklady (např. ochrana duševního vlastnictví, materiál, cestovné, služby), nepřímé náklady (max. 25%)

Kompletní žádost sestává z:

1)      formuláře dílčího projektu

2)      povinné konzultace dílčího projektu s CPPT

3)      osobní prezentace dílčího projektu před členy Rady pro komercializaci UK

V případě zájmu o účast je postup následující:

1)      do 27. 5. 2021 předložte Projektovému oddělení vyplněnou Žádost o podání projektu,

2)      do 31. 5. 2021 12h zašlete anotaci Vašeho záměru na email gama2@ruk.cuni.cz a domluvte si termín/čas povinné konzultace (1. a 2. 6. 2021), která je zásadní pro správné vyplnění formuláře dílčího projektu.

3)      konzultace dílčího projektu s CPPT/CUIP

4)      do 11. 6. 2021 zašlete ke kontrole kompletní draft projektové žádosti na email gama2@ruk.cuni.cz

5)      odešlete kompletně vyplněný formulář dílčího projektu (do 16. 6.2021 16h) v elektronické podobě na email gama2@ruk.cuni.cz

Více informací je k dispozici na stránkách CPPT UK

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém