1. červen 2021 924 dvomi

Vyhlášena Cena České transplantační společnosti za nejlepší publikaci roku 2020

Česká transplantační společnost vyhlásila vítěze Nejlepší vědecké publikace roku 2020. Cenu získala RNDr. Vladimíra Moulisová, Ph.D., která je první autorkou původního článku „Nový morfologický víceúrovňový systém hodnocení kvality decelularizovaných jaterních skeletů“ (Novel morphological multi-scale evaluation system for quality assessment of decellularized liver scaffolds). Tato práce byla formou open access publikována v časopise Journal of Tissue Engineering (IF 5,352) v květnu 2020 (https://doi.org/10.1177/2041731420921121). Dr. Moulisová se svými spoluautory z Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně Biomedicínského centra LFP (Jiřík M., Schindler C., Červenková L., Pálek R., Rosendorf J., Arlt J., Bolek L., Šůsová S., Nietzsche S., Liška V. a Dahmen U) se zde zabývají vysoce potenciálním nativním biomateriálem vhodným pro jaterní tkáňové inženýrství, který by mohl v budoucnu usnadnit produkci transplantovatelných jaterních štěpů. Celý tým je velmi poctěn obdržením této ceny, která byla oficiálně udělena dr. Moulisové předsedou společnosti prof. MUDr. Vladislavem Třeškou, DrSc., a vědeckým tajemníkem společnosti prof. MUDr. Tomášem Reischigem, Ph.D., v pátek 28. května 2021.

prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
vedoucí Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ klinika Pneumologie - školský zástupce

V Plzni dne 08.10.2021 UKLFP/434015/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

8. říjen 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Odborný asistent Chirurgické kliniky

Č.j.: UKLFP/356370/2021-7     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 14. září 2021 [...]

8. říjen 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém