4. červen 2021 1565 bur

Přijímací zkoušky a Covid 19

Vážení uchazeči,

vzhledem k současné epidemiologické situaci Vás žádáme, abyste při přijímací zkoušce u prezence předložili vyplněný a podepsaný formulář, který je součástí těchto informací a zároveň si podle vyplněného formuláře přinesli ke kontrole jednu z těchto variant:

A. doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky

B.  čestné prohlášení, že jste prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

C.  doklad, že jste byl/a očkován/a proti onemocnění COVID-19 a

  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

 

V případě, že při prezenci bude zjištěno, že nesplňujete ani jednu z podmínek A, B nebo C, nebude Vám účast na přijímací zkoušce umožněna. Antigenní test provedený ve škole není dostačující, negativní výsledek testu musí být potvrzen poskytovatelem zdravotnických služeb. 

Přijímací zkoušky vykonáte v respirátoru FFP2, který si přinesete s sebou k přijímací zkoušce. Prosíme Vás, abyste dbali všech hygienických doporučení.

V případě, že pociťujete známky infekčního onemocnění, požádejte o náhradní termín přijímací zkoušky, který se koná dne 2. 7. 2021.

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Ústavu sport. medicíny

V Plzni dne 21.09.2021 Č.j.: UKLFP/379837/2021   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

23. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém