4. červen 2021 329 hor

Univerzitní soutěž Didaktikon

Univerzita Karlova (UK) v rámci projektu Hyb4City vyhlašuje soutěž na realizaci pilotní části interaktivní popularizační vědecké expozice v Kampusu Hybernská, která by se stala základem budoucího vzdělávacího minicentra s pracovním názvem Didaktikon. Účelem vznikající expozice je inovativními didaktickými přístupy zprostředkovávat poznání žákům středních a základních škol, občanům města Prahy a také široké veřejnosti, které pochází ze znalostních domén Univerzity Karlovy.

Cíle soutěže

Prvním cílem soutěže je podpořit projekty, které přinášejí širokou škálu demonstračních exponátů a experimentů v podobě modelů, videoprojekcí, virtuální reality, her, naučných panelů, mobilních aplikací, venkovních expozic a dalších didaktických prostředků, včetně doprovodných textů, návodů, infografik, audiovizuálních pokynů, didaktických (metodických) listů apod., přibližujících různé vědní obory a jejich vzájemnou provázanost, zejména studentům středních a základních škol s přesahem ke komunitám občanů města Prahy a široké veřejnosti.

Druhým cílem soutěže je podnítit mezifakultní spolupráci v rámci Univerzity Karlovy a propojení jednotlivých vědních disciplín za účelem společného nalézání inovativních didaktických přístupů k představování celospolečenských problémů a výzev přesahující jednotlivé obory, fakulty nebo další součásti UK.

Celková alokace na tuto výzvu činí 250 tis. Kč vč. DPH.

Maximální podpora na jeden projekt je 75 tis. Kč vč. DPH.

Příjem přihlášek: 24. května 2021 - 27. června 2021.

Vyhodnocování návrhů projektů: 28. června 2021 - 15. srpna 2021.

Vyhlášení výsledků soutěže: konec srpna 2021.

Začátek řešení projektu: září 2021.

Předpokládaná instalace/realizace exponátu v prostoru Kampusu Hybernská: listopad 2021 - únor 2022.

 

Více informací naleznete na stránkách Univerzity Karlovy zde.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém