8. červenec 2021 471 hor

Plzeňské podnikatelské vouchery

Byl vyhlášen program „Plzeňské podnikatelské vouchery“ - výzva č. 2021, který podporuje spolupráci podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti. Program je jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem.

Na program jsou pro výzvu v r. 2021 alokovány prostředky ve výši 2 000 000 Kč. Žadatelé mohou získat dotaci na nákup služeb, které poskytne výzkumná organizace a jejichž výsledky podniky potřebují na plánované inovační aktivity. Míra dotace závisí na velikosti podniku: malé a střední podniky mohou žádat o dotaci ve výši až 75 %, velké podniky pak o dotaci až 40 %, nejvýše však 150 000 Kč. 

Podniky mají mít možnost získat dotaci na služby od výzkumných organizací, které mohou zahrnovat tyto činnosti:

  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty,
  • návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru,
  • vývoj softwaru,
  • návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů,
  • modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů,
  • návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů či technologií, softwaru,
  • návrh designu výrobků.

Příjem žádostí: 1. 9. 2021 – 1. 10. 2021 (do 12:00 hod)

Předpokládaný termín projednání žádosti o dotaci v Radě města Plzně: 22. 11. 2021

Předpokládaný termín projednání žádosti o dotaci v Zastupitelstvu města Plzně: 13. 12. 2021

Ukončení služeb poskytnutých VO: nejpozději 30. 9. 2022

 

Detailní informace k programu jsou zveřejněny na www.bic.cz/vouchery, dokumenty potřebné pro podání žádosti do výzvy č. 2021 jsou k dispozici na www.bic.cz/vouchery2021.

 

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 23. 8. 2021.

 

 

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém