12. červenec 2021 340 hor

Programy financování Česko-Bavorské Vysokoškolské agentury

Výzkumní pracovníci a lektoři na bavorských státních a státem financovaných univerzitách, univerzitách aplikovaných věd a uměleckých školách mohou požádat BTHA o projektové financování bilaterální spolupráce se svými partnery na univerzitách a výzkumných institucích v České republice v následujících programech financování:

Žádat o podporu v jednotlivých programech lze průběžně, do 30. 11. 2021 musí být projekt ukončen a být odeslána krátka zpráva o projektu.

V případě navázání spolupráce s bavorskou univerzitou prosíme o zaslání Žádosti o podání projektu (viz http://www.lfp.cuni.cz/sekce/390-postup-pri-podavani-projektu.html)

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent/Odborná asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky

 UKLFP/22318/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

21. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Ústav klinické biochemie a hematologie - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

UKLFP/14612/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Neurologická klinika - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

 UKLFP/14619/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém