12. červenec 2021 227 hor

Programy financování Česko-Bavorské Vysokoškolské agentury

Výzkumní pracovníci a lektoři na bavorských státních a státem financovaných univerzitách, univerzitách aplikovaných věd a uměleckých školách mohou požádat BTHA o projektové financování bilaterální spolupráce se svými partnery na univerzitách a výzkumných institucích v České republice v následujících programech financování:

Žádat o podporu v jednotlivých programech lze průběžně, do 30. 11. 2021 musí být projekt ukončen a být odeslána krátka zpráva o projektu.

V případě navázání spolupráce s bavorskou univerzitou prosíme o zaslání Žádosti o podání projektu (viz http://www.lfp.cuni.cz/sekce/390-postup-pri-podavani-projektu.html)

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém