20. srpen 2021 1490 cer

Erasmus+ studijní pobyty LS 2021/2022 - 2. kolo výběrového řízení

Jak se přihlásit?

1) Každý uchazeč se může registrovat (založit přihlášku) až na tři různé destinace. Při výběru destinace by se měl uchazeč orientovat podle kurikula. Také může vyhledat zkušenosti předešlých studentů v databázi: http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

Založení přihlášky probíhá prostřednictví, on-line aplikace

https://is.cuni.cz/webapps/

Lhůta pro podání přihlášky:

Webová aplikace pro založení přihlášek na studijní pobyty programu Erasmus+  LS 2021/2022 je otevřena od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021!

2) 

Zároveň je třeba doručit na Oddělení zahraničních styků v listinné podobě:

- výpis studijních výsledků vydaný studijním oddělení v anglickém jazyce

 - potvrzení o znalosti cizího jazyka vydaný Ústavem jazyků LF UK v Plzni (v případě absolvování kurzu cizího jazyka na ÚJ) nebo mezinárodně uznaný certifikát (TOEFL, FCE, Sprachdiplom atd.)

- strukturovaný životopis v anglickém jazyce / nebo jazyce výuky na zahraniční univerzitě

- motivační dopise v anglickém jazyce/ nebo jazyce výuky na zahraniční univerzitě

Lhůta pro doručení listinných příloh: 30. 9. 2021!

Kde můžete studovat? 

University State Free places Study field Language Web
University of Antwerp Belgium 2 GM English https://www.uantwerpen.be/en/study/erasmus-and-exchange-students/admission/
University of Eastern Finland Finland 1 DS English https://www.uef.fi/en/exchange-studies
Sorbonne University France 1 GM French https://www.sorbonne-universite.fr/en/education/study-sorbonne-university/exchange-students 
University of Strasbourg France 2 GM French https://www.unistra.fr/index.php?id=18506 
University of Lübeck Germany 1 GM German https://www.uni-luebeck.de/en/university-education/international/international-students.html
University of Regensburg Germany 2 DS German https://www.uni-regensburg.de/ur-international/exchange-students/download/index.html
University of Regensburg Germany 1 GM German https://www.uni-regensburg.de/ur-international/exchange-students/download/index.html
Friedrich Schiller University of Jena Germany 2 GM German https://www.uni-jena.de/en/gueststudies
University of Debrecen Hungary 1 DS English http://mobi.unideb.hu/en/for_incoming_students
University of Sassari Italy 1 DS Italian/English https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/internazionale/studenti-incoming
University of Naples Federico II Italy 1 GM Italian/English http://www.unina.it/unina-international/student-mobility/erasmus
University of Genoa Italy 1 GM Italian/English https://www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/erasmus/english
Riga Stradins University Latvia 1 DS English https://www.rsu.lv/en/international-cooperation/mobility-programmes/erasmus-incoming-students
Lithuanian University of Health Sciences Lithuania 2 DS English https://lsmuni.lt/en/activities/exchange-studies/erasmus-for-incoming/study-programmes-in-english/
Lithuanian University of Health Sciences Lithuania 2 GM English https://lsmuni.lt/en/activities/exchange-studies/erasmus-for-incoming/study-programmes-in-english/
Vilnius University Lithuania 1 DS English https://www.vu.lt/en/studies/exchange-students
Vilnius University Lithuania 2 GM English https://www.vu.lt/en/studies/exchange-students
Medical University of Silesia Poland 2 GM English https://student.sum.edu.pl/incoming-students/
University of Porto Portugal 3 GM Portuguese/English https://sigarra.up.pt/up/en/web_base.gera_pagina?p_pagina=122272
Nova University of Lisbon Portugal 1 GM Portuguese http://www.fcm.unl.pt/main/index.php?option=com_content&view=article&id=256&Itemid=405&lang=en
University of Granada Spain 1 GM Spanish http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes
CEU San Pablo University Spain 2 DS English https://www.uspceu.com/en/students/mobility
CEU San Pablo University Spain 2 GM Spanish https://www.uspceu.com/en/students/mobility
Miguel Hernandez University of Elche Spain 2 GM Spanish https://internacional.umh.es/incoming/
CEU Cardinal Herrera University Spain 2 DS English https://www.uchceu.com/en/services/international-relations/studying-at-ceu
CEU Cardinal Herrera University Spain 2 GM Spanish/English https://www.uchceu.com/en/services/international-relations/studying-at-ceu
Umeå University Sweden 1 GM English https://www.umu.se/en/education/exchange-students
Istanbul University-Cerrahpasa Turkey 1 GM English https://erasmus.istanbulc.edu.tr/en/_

 

Studijní plán

Studijní plán není třeba pro podání žádosti vyplnit. Nicméně se velmi doporučuje začít nad studjním plánem přemýšlet již v průběhu podání žádosti. Studijní plán v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který student studuje na LFP UK. Uznány mohou být pouze předměty, které mají uznatelný ekvivalent v rámci studijního programu na LFP UK, minimální počet kreditů za předměty na LFP UK je 15. Studijní plán se může skládat z předmětů povinných, povinně volitelných nebo volitelných a kombinace různých ročníků. V případě, že absolvovaný předmět v zahraničí nemá konkrétní ekvivalent v rámci akreditovaného studijního programu, je možné jej uznat jako předmět volitelný

Student, který bude vybrán na studijní pobyt Erasmus+ pak doplní předměty, které si zvolil pro studium v zahraničí, a vypíše je do studijního plánu ve webové aplikaci. Vytištěný studijní plán má podobu Protokolu o studijním plánu v zahraničí. Schválením kompatibility jednotlivých předmětů (v kategoriích povinný, povinně volitelný nebo volitelný předmět) je pověřen proděkan pro studijní záležitosti.

Schválené předměty v rámci Protokolu o studijním plánu v zahraničí budou uvedeny ve studijním plánu (Learning agreement), který je součástí přihlášky do zahraničí (Application form). Tyto předměty zároveň představují minimální požadavky nutné pro splnění zvoleného programu studia (studijního plánu) na přijímající instituci.

Vyplnění studijního plánu pro přihlášku do zahraničí nemusí představovat konečnou verzi a bude jej možné změnit po začátku pobytu v zahraničí. Až konečná verze Protokolu o studijním plánu se musí shodovat s předměty, jež student absolvuje v zahraničí a které mu budou potvrzeny partnerskou institucí na Transkriptu studijních výsledků.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/ZUB/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. květen 2022

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém