20. září 2021 526 dvomi

Nový přednosta Stomatologické kliniky

Od 1. září 2021 je novým přednostou Stomatologické kliniky LF a FN Plzeň doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. Blahopřejeme ke jmenování!

1

Doc. Hauer je absolventem naší fakulty, a to v oboru stomatologie (2004) i všeobecného lékařství (2007). Od roku 2007 působí jako lékař a odborný asistent na Stomatologické klinice LFP UK a FN Plzeň. Je specializován v oboru orální a maxilofaciální chirurgie. Odborně se zajímá o onkologická onemocnění orofaciální oblasti, problematiku patologických stavů čelistních kostí a orofaciální traumatologii. O těchto tématech také publikuje v domácích i zahraničních odborných časopisech. Habilitoval v roce 2020 a je garantem studijního programu Zubní lékařství a garantem i školitelem doktorského studijního programu Stomatologie na LFP UK. Jeho pedagogická činnost zahrnuje působení na pregraduální i postgraduální úrovni, a to nejen na naší fakultě, ale i v rámci systému celoživotního vzdělávání České stomatologické komory. Je členem výboru Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP, místopředsedou výboru České stomatochirurgické společnosti a zástupce ČR v Evropské asociaci pro kranio-maxilofaciální chirurgii. Je také členem redakční rady časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství.

Předchůdce doc. Hauera ve funkci, doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., nadále působí na klinice a zůstává proděkanem LFP pro výuku zubního lékařství.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ klinika Pneumologie - školský zástupce

V Plzni dne 08.10.2021 UKLFP/434015/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

8. říjen 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Odborný asistent Chirurgické kliniky

Č.j.: UKLFP/356370/2021-7     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 14. září 2021 [...]

8. říjen 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém