20. září 2021 398 hor

Projekt Virtuální modely pro optimalizaci výuky v lékařství

V období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022 řeší dva z našich výzkumných týmů (Gynekologicko-porodnická klinika a Ústav anatomie) spolu se Západočeskou univerzitou v Plzni projekt Virtuální modely pro optimalizaci výuky v lékařství v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020.

I přes zlepšující se lékařskou péči představuje porod pro matku a dítě riziko velkého množství různých komplikací. Ty mohou mít velice nepříznivý vliv na zdraví a kvalitu života, někdy až doživotně. Těžké poranění perinea může vést k silným bolestem či k inkontinenci, což negativně ovlivňuje partnerský život a potenciálně i život celé rodiny. Počet těžkých poranění perinea se liší napříč porodnicemi. Ukazuje se, že i nepatrné rozdíly v porodnické praxi jsou velice důležitým určujícím faktorem.
Použitím metody manuální perineální protekce (MPP) lze riziko tohoto poranění snížit až o 90%.

Správné provedení tohoto relativně komplikovaného manévru při různých porodnických polohách či podmínkách však vyžaduje obvykle nepřirozené rozložení postavy porodníka či porodní asistentky. Proto jedním z nejčastějších důvodů dlouhodobé pracovní neschopnosti porodních asistentek jsou bolesti dolní části zad.
Optimalizace MPP byla již z velké míry realizována v projektu INTERREG 182 za účasti projektových partnerů. Výsledky ukázaly, že správné provedení MPP má zcela zásadní význam nejen pro matku a dítě, ale také pro samotného porodníka - snížení případných následků na jeho zdraví. V závislosti na jeho poloze lze identifikovat kritická maxima napjatosti v dolní části jeho zad.
V rámci projektu bude tedy vyvinut nástroj určený nejen k optimalizaci provedení této porodnické intervence, ale i pro optimalizaci ergonomie porodníka při jejím provádění. Na jedné straně poslouží coby učební návod k zajištění správného provedení MPP a tím napomůže ke snížení poporodních komplikací matek. Na druhé straně budou s jeho pomocí porodníci seznámeni s optimálním držením těla, které tak ochrání jejich svalově-kosterní aparát. Snahou projektu tedy je odvrátit či alespoň snížit fyzické přetížení porodníků, které by v důsledku mohlo vygradovat až v jejich pracovní neschopnosti. Výsledky projektu tak mohou přispět ke zvýšení kvality života matek a porodníků/porodních asistentek a ke snížení nákladů zatěžujících širokou veřejnost.

           

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém