7. říjen 2021 643 dvomi

Předána stipendia města Plzně a Plzeňského kraje

Celkem 37 vynikajících studentů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v úterý 5. října 2021 převzalo při slavnostním obřadu v Malém sále Měšťanské besedy stipendia rektora ZČU, Plzeňského kraje a města Plzně. Celkem devět studentů získalo Stipendium Plzeňského kraje, z Lékařské fakulty v Plzni to byla Kristýna Vašková (6. ročník, Všeobecné lékařství). Deset studentů, mezi nim Josef Reischig, student LFP (také 6. ročník Všeobecného lékařství), získalo stipendium primátora města Plzně. Oběma našim stipendistům srdečně blahopřejeme! 

„Uplynulý akademický rok byl velmi náročný. Studenti se museli vyrovnat se zcela odlišným způsobem studia, a to distanční formou. Přesto dokázali studiu dát přidanou hodnotu a věnovali se mu nad rámec běžných povinností. Mnozí se v době pandemie zapojili a pomáhali na mnoha místech, a tak bych jim při této příležitosti ráda poděkovala. Studenty, kterým Plzeňský kraj stipendium uděluje, vybírají univerzity. Plzeňský kraj tak studenty oceňuje již od roku 2004,“ okomentovala udělení stipendií hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. 

„Dnešní ocenění vynikajících studentů vnímám jako skvělou příležitost, jak jim poděkovat za jejich úsilí, jak je motivovat a podpořit v dalších aktivitách. Dlouhodobě se snažíme o to, aby mladí lidé zůstávali po škole v Plzni, aby zde žili a zakládali rodiny. Díky vzdělaným obyvatelům se totiž můžeme profilovat jako moderní město, které má šanci být vyhledávanou evropskou metropolí. Všem přítomným ze srdce přeji, aby se jim v jejich dalším úsilí dařilo,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa. 

Stipendia města Plzně jsou udělována už od roku 2006 studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů jednotlivých fakult plzeňských veřejných vysokých škol, stipendia Plzeňského předává hejtman od roku 2004. Stipendisty navrhují každoročně děkani jednotlivých fakult ZČU a Lékařské fakulty UK v Plzni.

1

2

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém