18. říjen 2021 809 dvomi

Přednášky z lékařské psychologie a psychiatrie

Přednášky Lékařská psychologie a etika  – Pá – 8:00 – 10:30 Pavlovův ústav – aula

 • 15. 10. 2021 Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. – Psychologické kořeny násilí, sebevražedné atentáty a sebevraždy.
 • 22. 10. 2021 -  prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., PhDr. David Černý, Ph.D. – Etické aspekty pandemie.
 • 5. 11. 2021 - PhDr. David Černý, Ph.D. – Eutanázie.
 • 12. 11. 2021 – prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. – Empatie a terapeutické spojenectví.
 • 19. 11. 2021 – MUDr. Tomáš Skorkovský - Problematické typy osobností, Mgr. Et Mgr. Lucie Kryslová - Komunikace s dítětem, Mgr. Jana Černá – Týmová komunikace.
 • 26. 11. 2021  – PhDr. David Černý, Ph.D. - Etická problematika v medicíně, PhDr. Štěpán Vymětal – Krizová komunikace.
 • 3. 12. 2021 – prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. – Syndrom ADHD.
 • 10. 12. 2021 – PhDr. Pavel Král, Ph.D. – Základní směry v psychoterapii.
 • 17. 12. 2021 – Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D. Kořeny evropských etických hodnot,  Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. –Jak přežít zkouškové období.
 • 7. 1. 2022 – MUDr. Jan Trachta – Psychologické a etické výzvy na misích lékařů bez hranic, PhDr. Martin Loučka, Ph.D. - Priority pacientů v závěru života

 

Přednášky Psychiatrie - Modrá posluchárna, 14:00 – 15:40,  UNIMEC

 • 5. 10. 2021 - 14:00 - 14:45 -  doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D - Úvod do psychiatrie a afektivní poruchy
 • 5. 10. 2021 - 14:50-15:40 -  MUDr. Ráchel Sajdlová - Obecná psychopatologie
 • 12. 10. 2021 - 14:00 -1 4:45-doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. - Psychotické poruchy
 • 12. 10. 2021 - 14:50 -15:40 - MUDr. Karel Ježek, Ph. D. - Schizofrenie
 • 19. 10. 2021 14:00 - 14:45 - MUDr. Jiří Podipný, Ph.D. - Dětská psychiatrie, psychosomatika, Serotoninový syndrom a Maligní neuroleptický syndrom
 • 19. 10. 2021 - 14:50 - 15:40 - MUDr. David Hynčík - Neurózy
 • 26. 10. 2021 -  14:00 - 15:40 - doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. - Organické poruchy a delirantní stavy, závislosti a suicidalita

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/ZUB/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. květen 2022

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém