26. říjen 2021 496 hor

INTER-EXCELLENCE II, INTER-ACTION – LUASK22 (bilaterální projekty ČR-SR)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, vyhlásilo dne 4. 10. 2021 VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUASK22 bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika.

Záměrem LUASK22 je výběr česko-slovenských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 36 měsíců v následujících prioritních oblastech společného zájmu

a)           Informační a komunikační technologie                 

b)           Biomedicína a medicínská biotechnologie

c)           Materiálový výzkum a nanotechnologie

 

Bilaterální půdorys projektu předpokládá souběžné podání české a slovenské části společného projektu v ČR, resp. SR za dodržení specifických podmínek příslušného poskytovatele.

Návrh projektu uchazeč zpracovává v informačním systému programu INTER-EXCELLENCE – ISIX

 

Soutěžní lhůta: 5. 10. 2021 – 6. 12. 2021(23:59 hod)

Hodnotící lhůta: 7. 12. 2021 – 30. 6. 2022

Doba řešení projektů: 1. 7. 2022 –  max. do 30. 6. 2025

Fakultní termín pro podání ŽOPP (Žádost o podání projektu): 1. 12. 2021

 

Více informací naleznete na stránkách MŠMT.

 

 

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 8. 11. 2021.

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém