15. listopad 2021 302 hor

TA ČR - výzva CHIST ERA Call 2021

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila společnou mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call 2021. Podpořeny budou výzkumné projekty z oblasti informačních a komunikačních věd a technologií.

Témata výzvy:

  • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT
  • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí:

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Estonsko (ETAg) Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (IRC), Izrael (InnovationAuth), Litva (LMT), Polsko (NCN), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Turecko (TÜBITAK), Spojené království (UKRI)

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí, čeští uchazeči musí splňovat také národní podmínky, vycházející z Programu EPSILON (podprogram 1). Podrobné informace pro zapojení do výzvy je k dispozici v Příručce pro českého uchazeče.

Důležité termíny:

Zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu: 20.12. 2021. (Opatření děkana č. 8 /2014)

Podání návrhu: 17. 1. 2022, 17:00 SEČ.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent/Odborná asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky

 UKLFP/22318/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

21. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Ústav klinické biochemie a hematologie - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

UKLFP/14612/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Neurologická klinika - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

 UKLFP/14619/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém