22. listopad 2021 391 dvomi

Výsledky České republiky v mezinárodním projektu skupiny The Economist

Společnost SOTIO Biotech a.s. srdečně zve k online sledování konference The World Cancer Initiative - Index of Cancer Preparedness / Výsledky České republiky v mezinárodním projektu skupiny The Economist. Konference přinese velmi zajímavé řečníky, které jinak v České republice není možné vidět na jiných akcích, a to jak z oboru onkologie, tak imuno-onkologie. Jako hlavní řečník vystoupí profesor Canellos, jeden z nejvýznamnějších světových onkologů posledních desetiletí, který stál u zrodu dvou historicky nejvýznamnějších metod léčby v onkologii. 

Původně byla konference, která se koná pod záštitou České onkologické společnosti a České imunologické společnosti, koncipována jako setkání s osobní účastí pro zvané. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace byl její záběr rozšířen také do online prostoru, takže je možná účast většího počtu osob. Účast na konferenci není spojena s žádnými finančními ani jinými závazky. Jazykem konference je angličtina, program je přiložen. 

Termín: úterý 30. listopadu 2021 od 14.00 hodin.

V případě zájmu se prosím registrujte do 26. listopadu 2021 na e-mailové adrese: anovcinova@ppam.cz. Link pro online připojení Vám bude zaslán nejpozději v pondělí 29. listopadu 2021.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém