13. prosinec 2021 392 hor

Vyhlášení 4EU+ minigrantů na rok 2022

Univerzita Karlova podporuje týmy spolupracují v rámci Aliance 4EU+ prostřednictvím tzv. minigrantů. Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích(tj. Heidelberg UniversitätSorbonne UniversitéUniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet) mohou na žádat o podporu v maximální výši 300 000 Kč určenou na rozvíjení výzkumných projektů a iniciativ v oblasti research-based education (příprava projektového návrhu, organizace konference/workshopu, cestovní náklady na setkávání týmu, podpora výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží, administrativní výpomoc apod.).

Podporované aktivity musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a musí oborově či tematicky odpovídat jedné ze 4 vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships) Aliance 4EU+.

Důležité termíny:

Doručení Žádosti podání projektu: 14. ledna 2022 (viz Postup pro podání projektových návrhů)

Deadline pro podávání online žádostí: 27. února 2022.

Pravidla soutěže jsou stejná jako v minulých letech. Projektové týmy, které již minigrant obdrželi třikrát, jsou však k dalšímu financování vzhledem ke koncepci podpory jako seed funding nezpůsobilé.

Další informace a formulář žádosti naleznete zde: https://ec.cuni.cz/EC-139.html. V angličtině potom: https://ec.cuni.cz/ECEN-104.html.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém