13. prosinec 2021 344 hor

EU4Health - 2.vlna výzev

Program EU pro zdraví (EU4Health) je v programovém období 2021-2027 hlavním finančním nástrojem pro realizaci cílů EU v oblasti veřejného zdraví. Tento program navazuje na Třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 (tzv. 3. akční program) a disponuje rozpočtem ve výši 5,1 miliard EUR.

Cíle tohoto programu jsou následující:

1)            propagace zdraví a prevence nemocí, snižování nerovností v oblasti zdraví, podpora zdravého životního stylu a podpora přístupu ke zdravotní péči;

2)            posílení schopnosti zdravotních systémů reagovat na vážné přeshraniční zdravotní hrozby a koordinace mezi členskými státy při společném řešení těchto přeshraničních zdravotních hrozeb;

3)            zlepšení dostupnosti, přístupnosti a cenové dostupnosti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, jakožto i produktů, které jsou potřebné pro zvládání zdravotní krize, podpora inovací týkající se takových produktů;

4)            posílení zdravotnických systémů, zejména prostřednictvím:

–    podpory integrované a koordinované práce mezi členskými státy,

–    podpory zavádění osvědčených postupů a sdílení údajů,

–    posilování pracovníků ve zdravotnictví,

–    řešení důsledků demografických výzev, a

–    urychlení digitální transformace.

 

Témata aktuálně otevřených výzev:

 • Action grants for the Computer-aided Drug Repurposing for Cancer Therapy Project
 • Action grants boosting cancer prevention through the use of the European Code against Cancer and other concerted actions
 • Action grants to organise and collect data to understand the safety, quality and efficacy of therapies applied in the field of assisted reproduction and based on haematopoietic stem cells
 • Action grants to support the implementation of best practices in community-based services for the human immunodeficiency virus (HIV) infection and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), tuberculosis, viral hepatitis and sexually transmitted infections
 • Action grants supporting training activities, implementation, and best practices – EU One Health
 • Action Plan against antimicrobial resistance
 • Action grants for ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ including ‘Genomic for Public Health’
 • Action grants to reduce liver and gastric cancers caused by infections
 • Action grants for developing a pilot project for an EU infrastructure ecosystem for the secondary use of health data for research, policy-making and regulatory purposes
 • Action grants to support implementation of best practices on the ground with direct impact on the effort to tackle mental health challenges during COVID-19
 • Action grants to support actions to improve access to human papillomavirus vaccination
 • Action grants for the initiative ‘HealthyLifestyle4All’: promotion of healthy lifestyles
 • Action grants for ‘EU Cancer Treatment Capacity and Capability Mapping’ project – Network of
 • Comprehensive Cancer Centres
 • Action grants to create a ‘Cancer Survivor Smart Card’

Více informací k jednotlivým výzvám najdete na tomto odkazu: https://www.mzcr.cz/158307-2/

Důležité termíny:

Doručení Žádosti o podání projektu: 14.1.2022

Deadline pro podání žádosti: 25.1.2022

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém