26. leden 2022 253 hor

Grantové programy Česko-Bavorské Vysokoškolské agentury (BTHA)

Grantové programy na rok 2022:

- Bilaterální letní / zimní školy 2022 - program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)

- Bavorsko-české akademické projekty 2022 - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)

 - Příspěvek na mobilitu Česká republika 2022  - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)

Více informací na https://www.btha.cz/cs/# v rubrice "Granty".

 

Žádat o podporu v jednotlivých programech lze průběžně, do 30. 11. 2022 musí být projekt ukončen a musí být odeslána krátká zpráva o projektu včetně vyúčtování.

 

V případě navázání spolupráce s bavorskou univerzitou prosíme o zaslání Žádosti o podání projektu (viz http://www.lfp.cuni.cz/sekce/390-postup-pri-podavani-projektu.html)

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém