28. březen 2022 411 vyz

Studentská vědecká konference v akademickém roce 2021/2022 / Student Scientific Conference 2021/2022

Studentská vědecká konference se v akademickém roce 2021/2022 z důvodu nejisté pandemické situace konat NEBUDE. / Our faculty will not organize the Student Scientific Conference in this academic year 2021/2022 due to the precarious epidemiological situation.

Pro uznání splnění povinnosti je nutné vložení abstraktu do 31. 5. 2022 / Abstracts to be submitted on the website, deadline May 31, 2022: Přihlašování abstraktů 2022 / Abstract Submission 2022 (cuni.cz)

Během června dojde ke kontrole abstraktů hodnotiteli (akademici LFP), následně bude rozhodnuto o uznání splnění povinnosti. / Teachers will rate your abstracts during June 2022, then it will be decided about the fulfillment of the obligation.

 

 Uznání splnění povinnosti: 

-          magisterský student – připsány kredity za splnění předmětu

-          doktorand – povinné pro doktorandy 2., 3. a 4. ročníku PREZENČNÍ formy – v ročním hodnocení splněna povinnost účasti na konferenci

Obligation fulfillment:

-          Master degree students – obtaining credits for fulfillment of subject

-          Doctoral degree students – obligatory for 2nd, 3rd, 4rd year of full-time study

 

 

 

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém