19. duben 2022 832 cer

Stipendijní nabídka - Letní jazykové kurzy němčiny v roce 2022

Stipendijní nabídka - Letní jazykové kurzy němčiny v roce 2022 

Uvedený počet volných míst se vztahuje na celou Univerzitu Karlovu.

Zájemci o jazykový kurz podávají přihlášky na Oddělení zahraničních styků LFP nejpozději do 6. 5. 2022

Oddělení zahraničních styků pak přihlášky se stanovením pořadí na základě studijního průměru postupují na Odbor zahraničních vztahů rektorátu.

Podklady k žádosti o jazykový kurz: 

-          vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz

-          strukturovaný životopis v němčině

-          motivační dopis v němčině

Výběrové řízení:

Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na jazykový kurz se stanovením pořadí na základě studijního průměru. Konečný výběr stipendistů a účastníků jazykových kurzů provede prorektorka pro zahraniční záležitosti na rektorátě UK.

Přihlášky vybraných studentů budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí. 

Po návratu ze zahraničí zasílají studenti zprávu ze stipendijního pobytu a certifikát o absolvování kurzu na adresu dita.faifrova@ruk.cuni.cz

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém