5. květen 2022 150 hor

6. veřejná soutěž Programu TREND – Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila šestou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND - Podprogram 1 „Technologičtí lídři“.

Veřejná soutěž je zaměřena na tvorbu výsledků VaV (výzkumu a vývoje) a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb):

  • u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení);
  • u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Hlavním uchazečem může být podnik, který má minimálně dvouletou účetní historii při podání návrhu projektu.

Max. částka podpory na projekt: 25 mil. Kč

Max. míra podpory: 70 %

Začátek realizace: nejdříve 1. 1. 2023 a nejpozději 31. 3. 2023

Délka realizace: 12–60 měsíců

Více informací o soutěži je k dispozici zde.

Důležité termíny:

20. 5. 2022 - zaslání Žádosti o podání projektu na adresu pgc@lfp.cuni.cz (viz Postup pro podání projektů)

6. 6. 2022 - Fakultní termín pro zaslání kompletních podkladů ke kontrole

16. 6. 2022 - Odeslání finálního návrhu na TA ČR 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém