6. květen 2022 158 hor

7. veřejná soutěž Programu TREND – Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila sedmou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND - Podprogram 1 „Technologičtí lídři“.

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších a je financována z Národního plánu obnovy

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který řeší projekt samostatně, a/nebo řeší projekt ve spolupráci s dalšími podniky a/nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi.

Hlavní uchazeč může podat maximálně jeden návrh projektu do této veřejné soutěže a maximálně jeden návrh projektu do souběžně vyhlášené 6. veřejné soutěže programu TREND. Návrhy projektů nesmí být obdobné, jinak budou oba návrhy projektů vyloučeny z obou veřejných soutěží.

Max. částka podpory na projekt: 15 mil. Kč

Max. míra podpory: 70 %

Začátek realizace: nejdříve 1. 1. 2023 a nejpozději 1. 3. 2023

Délka realizace: 12–36 měsíců

Více informací o soutěži je k dispozici zde.

Důležité termíny:

20. 5. 2022 - zaslání Žádosti o podání projektu na adresu pgc@lfp.cuni.cz (viz Postup pro podání projektů)

3. 6. 2022 - Fakultní termín pro zaslání kompletních podkladů ke kontrole

13. 6. 2022 - Odeslání finálního návrhu na TA ČR 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém