16. květen 2022 144 hor

Podpora výzkumně-vzdělávací spolupráce s Ukrajinou

Jedná se o poskytování finanční podpory výzkumníkům, kteří mají již existující spolupráci s ukrajinskou univerzitou, kterou chtějí dále rozvíjet nebo kteří mají zájem o navázání nové spolupráce, a to ideálně (nikoli však podmínečně) ve spolupráci s další univerzitou 4EU+ Aliance.

Z finančních prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, schválených v rámci Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) Akademickým senátem UK 1.4.2022 může být také podpořeno „otevření“ již běžícího 4EU+ společného kurzu ukrajinskému partnerovi. Opatření je v souladu s vyjádřením 4EU+ Aliance k současné válečné situaci na Ukrajině.

Žadatel o finanční podporu musí být zaměstnancem UK s úvazkem minimálně 0,5.

Maximální možná částka, o kterou lze žádat, je 100 tis. Kč.

Do navrhovaného projektu se musí vedle hlavního řešitele na UK zapojit také partner z jakékoli ukrajinské univerzity.

Žádosti mohou být podávány průběžně.

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na webu Evropského centra: https://form.jotform.com/221064346975056.


Finanční podporu lze využít k podpoře výzkumně-vzdělávacích projektů, včetně podpory výzkumu, cestovného, zorganizování konference/workshopu či přípravného projektového setkání, podpory výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží v rámci výzkumných či výzkumně-vzdělávacích týmů, vytváření společných materiálů podporujících virtuální mobilitu nebo jako finanční podporu pro zapojené osoby v přípravě projektu.

Z přidělené podpory nesmí být hrazeny investice.

Kompletní informace najdete na tomto odkazu.

V případě zájmu o účast v této výzvě prosíme o zaslání Žádosti o podání projektu na adresu pgc@lfp.cuni.cz.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém