2. červen 2022 219 hor

Vyhlášení veřejné soutěže MZe Program ZEMĚ

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2023.

Začátek soutěžní lhůty: 26. 05. 2022

Termín pro zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu 13. 6. 2022 (podrobné pokyny s formulářem zde)

Termín soutěžní lhůty - termín pro podávání návrhů projektů:  13. 7. 2022 do 16:30 hod

Konec soutěžní lhůty – termín pro zaslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu a zaslání dokladů pro prokázání způsobilosti uchazeče: 13. 7. 2022 do 24:00 hod

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže: 22. 11. 2022

Zahájení řešení vybraných projektů: nejdříve 1. 1. 2023. Nejzazší termín zahájení řešení projektů: 31. 3. 2023

Minimální délka řešení projektů: 2 roky

Maximální délka řešení projektů: 3 roky (nejdéle do 31. 12. 2025)

Návrhy projektů bude možno podávat pouze v elektronické podobě, prostřednictvím Informačního systému Technologické agentury ČR („ISTA“).

Více informací naleznete na stránkách MZ.

 

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém