1. červenec 2022 152 hor

GA ČR - dotazník Co si myslíte o GA ČR

Vědci a další zainteresované osoby mají nyní možnost vyjádřit se k řadě témat souvisejících s činností GA ČR v dotazníkovém šetření, a ovlivnit tak směřování agentury. Otázky se týkají například grantového schématu, podávání návrhů projektů, ale i oblíbených komunikačních kanálů a podpory rodičovství.

Dotazník se skládá až z 35 krátkých otázek a je anonymní, jeho vyplnění by nemělo zabrat více než 5–15 minut.

Dotazník naleznete zde: https://www.click4survey.cz/s4/50501/763fce97

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém