7. květen 2010 11529 cer

Podmínky řízení ke jmenování profesorem

 • Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem 
 • Dva doporučující dopisy významných zahraničních profesorů - odborníků v daném oboru působících v různých zemích
 • Úředně ověřené diplomy (atestace, CSc.,MUDr, doc.) -
 • Životopis ( profesní, strukturovaný)
 • Pedagogická činnost - přehled za posledních 5 let
 • Seznam absolvovaných stáží v tuzemsku a v zahraničí ( kde, jak dlouho, u koho...) pokud nejsou napsat čestné prohlášení
 • Publikační činnost
 • Příloha k publikační činnosti
  vytištěné stránky z databáze WoS, ev. Scopus
 • Přehled grantů
 • Potvrzení o zaměstnání

Přílohy žádosti: elektronicky, vytištění a podepsané, číslovat strany

Podmínky Univerzity Karlovy:

- školitel minimálně jednoho absolventa doktorského studijního programu

- publikace pro lékařské obory:

 

Obory

Počet publikací*

 

Publikace s IF **

 

První, korespondující nebo senior autor

***

Citace****

 

Teoretické

 

40

 

 

25

 

 

15

 

 

100 dle WoS

 

 

Klinické-nechirurgické

 

30

 

 

15

 

 

12

 

 

70 dle WoS

 

 

Klinické-chirurgické

 

30

 

 

12

 

 

9

 

 

30 dle WoS

 

 

 Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Ústavu sport. medicíny

V Plzni dne 21.09.2021 Č.j.: UKLFP/379837/2021   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

23. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém