27. duben 2012 8029 kri

Postup povolení obhajoby disertační práce

Po splnění VŠECH studijních povinností požádá student o povolení obhajoby disertační práce.

Studijními povinnostmi se rozumí: absolvování povinných kurzů, zkoušek, stáží, státní doktorské zkoušky, splnění publikační činnosti, účast na konferencích, atd. (splnění všeho, co je uvedeno v individuálním studijním plánu).

Postup odevzdání disertační práce:
1. Student nahraje disertační práci, abstrakt v českém jazyce a abstrakt v anglickém jazyce ve formátu PDF/A-1a nebo PDF/A-2u do studentského informačního systému (SIS).

Vložení do SIS: "Témata prací" - objeví se název doktorandovy práce, na tu doktorand klikne. Dále "Vložit soubory" - vloží se 3 soubory (řešení práce, abstrakt v ČJ a abstrakt v AJ), přes ikonu s lupou. Dále "odevzdat práci".

2. Generování protokolu o shodě (plagiátorství) trvá cca. 1 týden.
Pokud shoda není vyšší než 10%, může student práci vytisknout (3 výtisky) s autoreferáty (počet dle studijního programu - nutno se na přesný počet zeptat na odd. vědy). Ke shodě se vyjadřuje školitel ve svém posudku.

3. Doručení podkladů na odd. vědy
Student přinese vytištěné disertační práce, autofereráty a formulář žádost o povolení obhajoby se všemi přílohami (index, životopis, posudek vedoucího pracoviště, posudek školitele, protokol o plagiátorství - Turnitin, Theses, seznam publikovaných prací, separáty tří publikovaných prací)

Příloha: Seznam publikovaných prací 
- Doktorand předloží seznam publikací, kde je hlavním autorem a spoluautorem
- Publikace budou rozděleny na publikace s IF a publikace v recenzovaných časopisech
- Do seznamu publikací neuvádějte seznam přednášek, ani seznam abstrakt z kongresů ve sbornících!

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Ústavu sport. medicíny

V Plzni dne 21.09.2021 Č.j.: UKLFP/379837/2021   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

23. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém