4. květen 2021 sed

Ukončení VŘ - Lektor/ Lektorka Ústavu biologie

UKLFP/ 25756/2021-6

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Dne 16. 4. 2021 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Lektor / Lektorka -  Ústavu biologie LFP UK.

Na základě doporučení komise pro výběrové řízení děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy rozhodl v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Řádu výběrového řízení Univerzity  Karlovy o jeho výsledku.

Výběrové řízení bylo ukončeno obsazením pracovního místa uchazečem.

 

 

 

                                                                                     Ing. Alena Polívková

                                                                                     Referent Osobního a mzdového odd. LFUK

                                                                                     29.4.2021

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Ústavu sport. medicíny

V Plzni dne 21.09.2021 Č.j.: UKLFP/379837/2021   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

23. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém