24. červen 2021 sed

VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 24.06.2021

UKLFP/ 289943/ 2021-1

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení

na obsazení více pracovních míst

Odborný asistent / Odborná asistentka/ Asistent / Asistentka

Kliniky Stomatologie LFP UK

Nástup:           září 2021, nebo dle dohody   

Úvazek:           plný i zkrácený

Požadavky:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání s titulem MUDr., MDDr.
  • specializace v oboru stomatologie
  • zkušenost s výukou vítaná
  • Komunikativní znalost anglického jazyka
  • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost
  • znalost českého jazyka na úrovni schopnosti vést přednášky a semináře

K přihlášce je nutné přiložit:

- doklady o vzdělání,

- doklady o délce požadované praxe,

- profesní životopis,

- přehled publikační a přednáškové činnosti.

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň.

Zasláním svého životopisu nám udělujete souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní materiály považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zmiňovaným zákonem.

Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém