Pracovní příležitosti

VŘ Projektový pracovník - sekretariát

VŘ Projektový pracovník - sekretariát

10. květen 2021

VŘ Sekretář/ka Psychiatrické kliniky

Co bude Vaším úkolem? • Správa sekretariátu přednosty Psychiatrické kliniky • Správa a administrace personální agendy (docházka, výkazy výuky, dovolenky, neschopenky, cestovní příkazy, plán dovolených, mateřské a rodičovské atd.) • Zajištění komunikace s českými i zahraničními studenty ve výuce • Sledování a evidence docházky studentů • Zapisování zápočtů a zkoušek do studijního informačního systému • Vedení záznamů o průběhu výuky u každého ze studentů (např. evidence o průběhu zkoušky, příprava protokolů ke zkouškám) • Vedení agendy doktorského studijního programu • Zadávání publikací do systému OBD • Poskytování podpory a součinnosti Oddělení specializačního vzdělávání při pořádání atestací (administrativní, organizační) • Spolupráce s odděleními děkanátu a ostatními pracovišti LFP • Práce s pokladní hotovostí a dalšími svěřenými hodnotami • Správa a administrace dokumentace k inventarizaci majetku, součinnost při inventarizaci majetku • Správa a administrace dokumentů BOZP a PO, vedení záznamů o provedení BOZP a PO

10. květen 2021

VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka ÚSTAVU BIOFYZIKY

VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka ÚSTAVU BIOFYZIKY

10. květen 2021

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

Reg. Nr. UKLFP/177808/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu biofyziky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  09.04.2021 Reg. Nr. UKLFP/138376/2021 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Projektový pracovník - sekretariát

Projektový pracovník/cesekretář/ka Co bude Vaším úkolem? Administrativní zajištění projektů: [...]

7. květen 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém