Tiskové zprávy

Lékařská fakulta v Plzni zahájí druhou etapu výstavby kampusu

Plzeň, 3. září 2019 – Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy začne na podzim stavět další část svého kampusu v Plzni na Lochotíně. Na jeho výstavbu uzavřela na konci srpna smlouvu se společností GEMO a.s.

16. září 2019 1310 dvomi

Letní škola experimentální chirurgie přivádí mediky k praktickým zkušenostem na operačních sálech

Plzeň, 9. července 2019– Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy pořádá již pošesté dvoutýdenní letní vzdělávací kurz „Summer School of Experimental Surgery“ (SSES). Mezinárodní Letní škola experimentální chirurgie je jediná svého druhu v ČR a probíhá od 1. do 12. července v Biomedicínském centru LF UK. Škola je věnována demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech a letos se jí zúčastní 33 studentů, z celkem 19 univerzit z 15 zemí, včetně České republiky.

16. září 2019 1217 dvomi

Přijímací zkoušky na plzeňskou lékařskou fakultu 2019

Plzeň, 19. června 2019 – Lékařská fakulta v Plzni letos poprvé nepřijímá studenty „bez přijímaček“, všichni uchazeči musí absolvovat písemné testy z fyziky, chemie a biologie. K magisterskému studiu medicíny v češtině se hlásí celkem 2649 zájemců, z toho 1941 na obor Všeobecné lékařství a 708 na Zubní lékařství. Vloni zkoušky úspěšně složila přibližně jedna pětina zájemců z celkového počtu 2430. Ke studiu Všeobecného lékařství v českém jazyce se pak do prvního ročníku zapsalo 245 studentů. Letos by se počet přijatých měl navýšit zhruba o 50. Počet studentů oboru Zubní lékařství zůstává stejný jako v loňském akademickém roce – fakulta plánuje přijmout 50 uchazečů. V Plzni se medicína studuje také v angličtině, na magisterský program General Medicine by mělo být přijato 90 studentů.

16. září 2019 3805 dvomi

Na lékařské fakultě poradí studentům i veřejnosti, „jak při zkouškách a stresech nevypustit duši“

Plzeň, 15. května 2019 – Zkouškové období na vysoké škole nebo maturitní zkoušky znamenají zpravidla pro duševní zdraví studentů velkou zátěž. Marie Salomonová ze sdružení „Nevypusť duši“ radí mladým lidem, jak zvládat tlak a nároky, které studium i další životní situace přináší. Seminář s názvem Duševní zdravověda aneb Jak nevypustit duši bude v pátek 17. května součástí Cyklu otevřených přednášek z psychologie a etiky pro studenty medicíny. Koná se v Modré posluchárně plzeňské lékařské fakulty v aleji Svobody a vstup na ni je zdarma.

16. září 2019 1209 dvomi

Týden mozku odkryje veřejnosti novinky a informace o pokroku a přínosech ve výzkumu mozku

Plzeň, 8. 3. 2019 – Paměť, její mechanizmy a poruchy, Biologické rytmy a světlo nebo Spánek a paměť ve zdraví a nemoci – to jsou jen některá z témat série přednášek předních odborníků plzeňské lékařské fakulty. V rámci globální kampaně Týden mozku (Brain Awareness Week) budou vědečtí pracovníci a pedagogové Lékařské fakulty přednášet v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje ve Smetanových sadech. Série přednášek se uskuteční v úterý 12. března od 16 do 19 hodin a vstup na ni je zdarma.

16. září 2019 1084 dvomi

Výroční konference Biomedicínského centra představila novinky ve výzkumu

Plzeň, 7. února 2019 – Výzkumníci Biomedicínského centra Lékařská fakulty UK v Plzni představili výsledky svého výzkumu na výroční konferenci dne 7. února 2019.

16. září 2019 1181 dvomi

Den otevřených dveří poprvé v nově vybudovaném univerzitním kampusu

Plzeň, 25. ledna 2019– Zájemci o studium všeobecného i zubního lékařství si v rámci Dne otevřených dveří poprvé prohlédnou budovu teoretických ústavů, součást nově budovaného kampusu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, kam se postupně od roku 2014 přesouvá část výuky. Ve středu 30. ledna tu bude k vidění moderní Modrá posluchárna i vybraná výuková pracoviště. Adepti lékařské profese si vyzkoušejí vlastní zručnost, mimo jiné při chirurgickém šití na polštářku, odběru krve z umělé ruky nebo resuscitaci na modelech. Zájemci nepřijdou ani o návštěvu tradiční budovy lékařské fakulty. Spolu s průvodci z řad mediků se mohou vydat do Procháskova pavilonu na nedaleké Karlovarské třídě a prohlédnout si ústavy, které zde sídlí. Součástí Dne otevřených dveří se stane i promoce prvního ročníku Juniorské univerzity.

16. září 2019 1703 dvomi

Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni otevřena

Plzeň, 17. 12. 2018 – V sobotu 15. 12. 2018 před zcela zaplněnou Modrou posluchárnou Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy zahájil děkan fakulty profesor Jindřich Fínek první běh Juniorské univerzity pro studenty středních škol. Ti se ve čtyřech sobotních dopoledních stanou na krátký čas posluchači opravdu vysokoškolských přednášek předních docentů a profesorů klinické i experimentální medicíny z plzeňské lékařské fakulty a fakultní nemocnice.

16. září 2019 1203 dvomi

Fakultní pijavice přinese krev transfuzní stanici

Plzeň, 27. listopadu 2018 – Už jedenáctým rokem pomáhají studenti plzeňské lékařské fakulty získat nové dárce pro Transfuzní oddělení FN Plzeň. Akci s názvem Fakultní pijavice pořádá studentská organizace IFMSA Plzeň, budoucí lékaři vyzývají své kolegy, zaměstnance univerzity i veřejnost k darování krve ve dnech 27., 28. a 29. 11. V určenou dobu bude v prostorách transfuzního oddělení připraven tým studentů, kteří zájemcům o darování krve pomohou překonat obtíže při prvním odběru, povzbudí je a zodpoví jim případné dotazy. Pro všechny dárce mají medici připraven malý dárek.

16. září 2019 1170 dvomi

Odvážní středoškoláci se utkají v poskytování první pomoci

Plzeň, 12. listopadu 2018– V Šafránkově pavilonu plzeňské lékařské fakulty se 14. listopadu sejdou studenti středních škol, které zajímá poskytování první pomoci. Cílem Soutěže odvážných středoškoláků (S.O.S.) je nabídnout studentům možnost vyzkoušet si teoretické znalosti v praxi na co nejvěrohodněji připravených a namaskovaných situacích, které mohou v životě skutečně nastat. Soutěž pořádají už pátým rokem členové spolku dobrovolných záchranářů Life Saving Support, složeného ze studentů Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a oboru Zdravotnický záchranář na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity.

 

16. září 2019 1116 dvomi

Stanovisko Asociace děkanů LF ČR k žebříčku časopisu Týden

Časopis Týden vytváří žebříček vysokých škol, který zveřejňuje již čtvrtým rokem spolu s přehledem vybraných ukazatelů (letos se zveřejnění chystá v únoru). Níže přinášíme stanovisko Asociace děkanů lékařských fakult ČR k tomuto počinu.

21. leden 2019 3001 dvomi

Stříbrná pamětní medaile Senátu PČR pro prof. Třešku

Od roku 2007 se významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi, udělují Stříbrné pamětní medaile Senátu Parlamentu České republiky.

Za zásluhy o českou chirurgii byla medaile Senátu PČR udělena prof. MUDr. Vladislavu Třeškovi, DrSc., přednostovi Chirurgické kliniky LFP a FN Plzeň a zároveň proděkanovi fakulty pro vědu a výzkum.

3. říjen 2017 2681 dvomi

Lékařská fakulta UK v Plzni ukončila projekt na dovybavení Biomedicínského centra

TISKOVÁ ZPRÁVA

Plzeň, 25. ledna 2016 – K 31. 12. 2015 ukončila Lékařská fakulta UK v Plzni projekt Biomedicínské centrum – přístrojové vybavení 2015. Tento projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

26. leden 2016 3037 kri

I druhá vlna podpory pre-seed aktivit na Univerzitě Karlově úspěšně ukončena

Projekt s názvem „Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu II“ a registračním číslem CZ.1.05/3.1. 00/14.0299 se zaměřením na podporu praktické aplikace výsledků výzkumu byl úspěšně ukončen na čtyřech mimopražských pracovištích UK.

Soubory ke stažení:
8. prosinec 2015 2669 kri

Projekt na podporu praktické aplikace výzkumu na UK nese první výsledky

Čtrnáct přihlášek užitných a průmyslových vzorů a patentů, 2 udělené patenty a 7 užitných a průmyslových vzorů jsou prvním z reálných výsledků skončeného projektu na podporu přenosu vědeckého výzkumu a vývoje do praxe. Projekt probíhal uplynulé tři roky na vybraných pracovištích Univerzity Karlovy a v současné době pokračuje vyjednáváním se soukromými investory. Do několika let tak může Univerzita Karlova výrazným způsobem přispět k pokroku v oblastech ohřevu a chlazení krve a laboratorních tekutin, rehabilitace a k léčbě multirezistentních kmenů tuberkulózy.  

Soubory ke stažení:
10. září 2015 3446 kri

Realizace projektu Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni byla úspěšně ukončena

TISKOVÁ ZPRÁVA

Plzeň, 28. července 2015 – Na konci června ukončila Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
v Plzni realizaci projektu „Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni“. Díky tomuto projektu, spolufinancovanému z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), získala fakulta podporu pro výstavbu jedné části zamýšleného nového fakultního kampusu.

30. červenec 2015 3058 kri

Tisková zpráva LF UK v Plzni 21.1.2015

Lékařská fakulta UK v Plzni ukončila první z projektů podpořených OP VaVpI

Soubory ke stažení:
22. leden 2015 3743 kri

Tisková zpráva UK 17.října 2014

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI SLAVNOSTNĚ OTEVŘELA UNIVERZITNÍ MEDICÍNSKÉ CENTRUM. NABÍDNE ŠPIČKOVÝ VÝZKUM I VÝUKU STUDENTŮ

 

Soubory ke stažení:
22. leden 2015 3376 kri

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ klinika Pneumologie - školský zástupce

V Plzni dne 08.10.2021 UKLFP/434015/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

8. říjen 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Odborný asistent Chirurgické kliniky

Č.j.: UKLFP/356370/2021-7     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 14. září 2021 [...]

8. říjen 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém