Výsledky přijímacího řízení

Děkan Lékařské fakulty UK v Plzni vyhlásil dne 21. 7. 2021 doplňovací přijímací řízení. Bodová hranice pro přijetí byla snížena následovně - studijní program Zubní lékařství 62 bodů, studijní program Všeobecné lékařství 47 bodů

Výsledky naleznete po přihlášení zde.

Informace telefonicky nesdělujeme.

Doplňovací řízení

Doplňovací řízení je zahájeno pokud se ke studiu nezapíše dostatečný počet uchazečů. V doplňovacím řízení rozhoduje děkan o přijetí ke studiu v daném studijním programu těch uchazečů, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebyli v přijímacím řízení ke studiu přijati, a to v pořadí v jakém se umístili (dle počtu bodů).

Pokud se při zápisu prvních ročníků, který se koná 29.6. a 20.7.2021 nezapíše dostatečný počet uchazečů, bude zahájeno doplňovací přijímací řízení. 

V doplňovacím přijímacím řízení budou všichni uchazeči, kterých se doplňovací řízení týká písemně osloveni, a to bez ohledu na to, zda-li si podali odvolání. Do doplňovacího řízení jsou uchazeči dle pořadí zahrnuti automaticky.

V případě, že si oslovení uchazeči podali odvolání, musí se nejdříve vyřešit odvolání (odvolací řízení je naplánováno na konec srpna 2021)  a teprve po skončení odvolacího řízení je možné řešit řízení doplňovací. 

Odvolací řízení

Uchazečům doporučujeme, aby před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. V odvolacím řízení se přezkoumává, zda rozhodnutí děkana bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, a především se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení. Rektor může napadené rozhodnutí změnit a uchazeče přijmout pouze v případě, že rozhodnutí děkana nebo řízení, které jeho vydání předcházelo, trpí vadou, která způsobuje jeho nezákonnost. Mezi takové důvody typicky nepatří velký zájem o studium, rodinná tradice v oboru, ani skutečnost, že se někteří přijatí uchazeči ke studiu nezapíší a uvolní se tak místo v pořadí, na které by mohl nastoupit jiný uchazeč. Tyto skutečnosti samy o sobě nemohou vést ke změně rozhodnutí děkana. V případě, že uchazeč neuvede žádné odvolací důvody, bude k jejich uvedení následně děkanem vyzván a odvolací řízení se přiměřeně tomu prodlouží.

Odvolání podávejte až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Použijte prosím následující formulář.

Odvolání v žádném případě nesouvisí s doplňovacím přijímacím řízením.

 

Přijímací řízení - statistické údaje

Studijní program Všeobecné lékařství          
rok přijetí počet přijatých řádný termín počet přijatých doplňovací řízení počet přijatých odvolací řízení
2020 406 185 0
2019 459 68 0
2018 276 221 0
2017 503 0 0
2016 437 121 0

 

Studijní program Zubní lékařství          
rok přijetí počet přijatých řádný termín počet přijatých doplňovací řízení počet přijatých odvolací řízení
2020 55 25 0
2019 59 18 0
2018 41 37 0
2017 76 5 0
2016 53 9 0

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Ústavu sport. medicíny

V Plzni dne 21.09.2021 Č.j.: UKLFP/379837/2021   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

23. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém