Výsledky přijímacího řízení

Pro přijetí na studijní program Všeobecné lékařství bylo potřeba 53 bodů, na Zubní lékařství 63 bodů. Děkan fakulty vyhlásil dne 22. 7. 2020 doplňovací přijímací řízení, ve kterém byli přijati uchazeči na studijní program Všeobecné lékařství s minimálním počtem bodů 49, na Zubní lékařství s minimálním počtem bodů 61. 

Výsledky naleznete po přihlášení zde.

Informace telefonicky nesdělujeme.

Doplňovací řízení

Doplňovací řízení je zahájeno pokud se ke studiu nezapíše dostatečný počet uchazečů. V doplňovacím řízení rozhoduje děkan o přijetí ke studiu v daném studijním programu těch uchazečů, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebyli v přijímacím řízení ke studiu přijati, a to v pořadí v jakém se umístili (dle počtu bodů).

Pokud se při zápisu prvních ročníků, který se koná 21.7.2020. nezapíše dostatečný počet uchazečů, bude zahájeno doplňovací přijímací řízení. 

V doplňovacím přijímacím řízení budou všichni uchazeči, kterých se doplňovací řízení týká písemně osloveni, a to bez ohledu na to, zda-li si podali odvolání. Do doplňovacího řízení jsou uchazeči dle pořadí zahrnuti automaticky.

V případě, že si oslovení uchazeči podali odvolání, musí se nejdříve vyřešit odvolání (odvolací řízení je naplánováno na 27.8.2020)  a teprve po skončení odvolacího řízení je možné řešit řízení doplňovací. 

Odvolací řízení

Uchazečům doporučujeme, aby před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. V odvolacím řízení se přezkoumává, zda rozhodnutí děkana bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, a především se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení. Rektor může napadené rozhodnutí změnit a uchazeče přijmout pouze v případě, že rozhodnutí děkana nebo řízení, které jeho vydání předcházelo, trpí vadou, která způsobuje jeho nezákonnost. Mezi takové důvody typicky nepatří velký zájem o studium, rodinná tradice v oboru, ani skutečnost, že se někteří přijatí uchazeči ke studiu nezapíší a uvolní se tak místo v pořadí, na které by mohl nastoupit jiný uchazeč. Tyto skutečnosti samy o sobě nemohou vést ke změně rozhodnutí děkana. V případě, že uchazeč neuvede žádné odvolací důvody, bude k jejich uvedení následně děkanem vyzván a odvolací řízení se přiměřeně tomu prodlouží.

Odvolání podávejte až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Použijte prosím následující formulář.

Odvolání v žádném případě nesouvisí s doplňovacím přijímacím řízením.

 

Přijímací řízení - statistické údaje

Studijní program Všeobecné lékařství          
rok přijetí počet přijatých řádný termín počet přijatých doplňovací řízení počet přijatých odvolací řízení
2019 459 68 0
2018 276 221 0
2017 503 0 0
2016 437 121 0
2015 415 57 0

 

Studijní program Zubní lékařství          
rok přijetí počet přijatých řádný termín počet přijatých doplňovací řízení počet přijatých odvolací řízení
2019 59 18 0
2018 41 37 0
2017 76 5 0
2016 53 9 0
2015 52 8 0

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu biofyziky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  09.04.2021 Reg. Nr. UKLFP/138376/2021 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Projektový pracovník - sekretariát

Projektový pracovník/cesekretář/ka Co bude Vaším úkolem? Administrativní zajištění projektů: [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent/ Odborný asistent Ústavu biologie

UKLFP/ 49269/2021-7 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 16. 4. 2021 se uskutečnilo [...]

4. květen 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém